Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2018 (συζήτηση)
 3.Δέσμη μέτρων για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Τρέχουσα κατάσταση της ερασιτεχνικής αλιείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.2.Υποχρέωση εκκαθάρισης, απαιτήσεις αναφοράς, τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και αρχεία καταγραφής συναλλαγών ***I (ψηφοφορία)
  5.3.Κοινοί κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και Οργανισμός Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (ψηφοφορία)
  5.4.Εκπομπές CO2 και κατανάλωση καυσίμου από τα νέα βαρέα οχήματα ***I (ψηφοφορία)
  5.5.Εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης στην ΕΕ (ψηφοφορία)
  5.6.Προς έναν βιώσιμο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τομέα υδατοκαλλιέργειας (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Επανάληψη της συνόδου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά (συζήτηση)
 11.Διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (συζήτηση)
 12.Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2017 και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν (συζήτηση)
 13.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Κατεχόμενα εδάφη στη Γεωργία δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή (συζήτηση)
 16.Σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ (συζήτηση)
 17.Περαιτέρω μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία ***I (συζήτηση)
 18.Άμυνα στον κυβερνοχώρο (συζήτηση)
 19.Πολιτική συνοχής και κυκλική οικονομία (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (166 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (63 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (80 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (12 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (38 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (271 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (72 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (566 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου