Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 12 juni 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 28–29 juni 2018 (debatt)
 3.EMU-paketet (debatt)
 4.Återupptagande av sessionen
 5.Omröstning
  5.1.Läget för fritidsfisket i EU (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.2.Clearingkravet, rapporteringskraven och riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivat och transaktionsregister ***I (omröstning)
  5.3.Gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet ***I (omröstning)
  5.4.Nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning ***I (omröstning)
  5.5.Modernisering av utbildningen i EU (omröstning)
  5.6.En hållbar och konkurrenskraftig europeisk vattenbrukssektor (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Kärnteknikavtalet med Iran (debatt)
 11.Förhandlingar om det moderniserade associeringsavtalet EU-Chile (debatt)
 12.Presentation av årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på området (debatt)
 13.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 14.Inkomna dokument
 15.Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (debatt)
 16.Förbindelserna EU-Nato (debatt)
 17.Ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina ***I (debatt)
 18.It-försvar (debatt)
 19.Sammanhållningspolitiken och den cirkulära ekonomin (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll
Slutlig utgåva (151 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (63 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (73 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (11 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (21 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (37 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (254 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (64 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (339 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (558 kb)
Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande