Indeks 
Zapisnik
PDF 253kWORD 74k
Utorak, 12. lipnja 2018. - StrasbourgZavršno izdanje
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Priprema za sastanak Europskog vijeća 28. i 29. lipnja 2018. (rasprava)
 3.Paket za ekonomsku i monetarnu uniju (rasprava)
 4.Nastavak dnevne sjednice
 5.Glasovanje
  5.1.Stanje rekreacijskog ribolova u Europskoj uniji (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.2.Obveza poravnanja, zahtjevi za izvješćivanje, tehnike smanjenja rizika za OTC izvedenice i trgovinski repozitoriji ***I (glasovanje)
  5.3.Zajednička pravila u području civilnog zrakoplovstva i Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa ***I (glasovanje)
  5.4.Emisije CO2 i potrošnja goriva novih teških vozila ***I (glasovanje)
  5.5.Modernizacija sustava obrazovanja u EU-u (glasovanje)
  5.6.Ususret održivom i konkurentnom europskom sektoru akvakulture (glasovanje)
 6.Obrazloženja glasovanja
 7.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 8.Nastavak dnevne sjednice
 9.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 10.Iranski nuklearni sporazum (rasprava)
 11.Pregovori o modernizaciji Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Čilea (rasprava)
 12.Predstavljanje Godišnjeg izvješća o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. i politici EU-a u tom području (rasprava)
 13.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 14.Podnošenje dokumenata
 15.Okupirani teritoriji u Gruziji deset godina nakon ruske invazije (rasprava)
 16.Odnosi EU-a i NATO-a (rasprava)
 17.Dodatna makrofinancijska pomoć Ukrajini ***I (rasprava)
 18.Kiberobrana (rasprava)
 19.Kohezijska politika i kružno gospodarstvo (rasprava)
 20.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 21.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:02 h.


2. Priprema za sastanak Europskog vijeća 28. i 29. lipnja 2018. (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Priprema za sastanak Europskog vijeća 28. i 29. lipnja 2018. (2018/2590(RSP))

Monika Panayotova (predsjedateljica Vijeća) dala je izjavu.

Predsjednik je dao kratku izjavu kako bi podsjetio na to da je Parlament već usvojio stajalište o reformi Dublinske uredbe (pregovori „Dublin IV.”).

Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Manfred Weber u ime Kluba zastupnika PPE-a, Udo Bullmann u ime Kluba zastupnika S&D-a, Roberts Zīle u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ska Keller u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gabriele Zimmer u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Gerard Batten u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Nicolas Bay u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Diane Dodds, nezavisna zastupnica.

Predsjednik se pozvao na svoju prethodnu izjavu te je pozvao predsjedateljicu Vijeća da se pobrine za to kako bi sastanak Europskog vijeća doveo do konkretnih rezultata u pogledu migracijske krize i reforme Dublinske uredbe.

Riječ je uzela Angelika Niebler.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Maria João Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Laura Ferrara, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Nicola Danti, Mario Borghezio, Bruno Gollnisch, Elisabetta Gardini, Josef Weidenholzer, Bernd Kölmel, Josep-Maria Terricabras, Barbara Spinelli, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Steven Woolfe, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Paulo Rangel, Marek Jurek o tijeku rasprave (Predsjednica je dala objašnjenja), Elena Valenciano, koja odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Lampros Fountoulis, Sander Loones, Neoklis Sylikiotis, Peter Lundgren, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Harald Vilimsky, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Patrizia Toia, Jussi Halla-aho, Lefteris Christoforou, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Richard Corbett, Elly Schlein, Knut Fleckenstein, Mercedes Bresso, Pier Antonio Panzeri i Pervenche Berès.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica i João Ferreira.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Henna Virkkunen, Maria Grapini, Miriam Dalli, Marek Jurek, Ana Miranda, Doru-Claudian Frunzulică, Elmar Brok, Georgios Epitideios i Mairead McGuinness.

Govorili su: Frans Timmermans i Monika Panayotova.

Rasprava je zaključena.


3. Paket za ekonomsku i monetarnu uniju (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000047/2018) koje je postavio Roberto Gualtieri, u ime Odbora ECON, Komisiji: Europska je komisija 6. prosinca 2017. objavila paket o EMU-u. (B8-0027/2018)

Roberto Gualtieri obrazložio je pitanje.

Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Brian Hayes u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pervenche Berès u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sander Loones u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ramon Tremosa i Balcells u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Philippe Lamberts u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Miguel Viegas u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marco Valli u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marco Zanni u ime Kluba zastupnika ENF-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, i Luděk Niedermayer.

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

Govorila je Mercedes Bresso.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: Pirkko Ruohonen-Lerner, Caroline Nagtegaal, Martin Schirdewan, Bernard Monot, Barbara Kappel, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan, Pedro Silva Pereira, Joachim Starbatty, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Peter van Dalen, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Werner Langen, Paul Tang, Anne Sander, Costas Mavrides, Dariusz Rosati, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly i Danuta Maria Hübner.

Govorio je Valdis Dombrovskis.

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica nakratko je prekinuta)


PREDSJEDA: Fabio Massimo CASTALDO
potpredsjednik

4. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:46 h.

Govorili su: Catherine Bearder, Marisa Matias, John Flack, Sotirios Zarianopoulos, David Coburn i Anne Sander.


5. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


5.1. Stanje rekreacijskog ribolova u Europskoj uniji (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o stanju rekreacijskog ribolova u Europskoj uniji [2017/2120(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0243)


5.2. Obveza poravnanja, zahtjevi za izvješćivanje, tehnike smanjenja rizika za OTC izvedenice i trgovinski repozitoriji ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu obveze poravnanja, obustave obveze poravnanja, zahtjeva za izvješćivanje, tehnika smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane, registracije i nadzora trgovinskih repozitorija i zahtjeva za trgovinske repozitorije [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0244)

Govorio je Werner Langen (izvjestitelj), nakon glasovanja, te zatražio da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


5.3. Zajednička pravila u području civilnog zrakoplovstva i Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0245)


5.4. Emisije CO2 i potrošnja goriva novih teških vozila ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o praćenju emisija CO2 i potrošnje goriva novih teških vozila i o izvješćivanju o ta dva parametra [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0246)

IZJAVE KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2018)0246)


5.5. Modernizacija sustava obrazovanja u EU-u (glasovanje)

Izvješće o modernizaciji sustava obrazovanja u EU-u [2017/2224(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0247)


5.6. Ususret održivom i konkurentnom europskom sektoru akvakulture (glasovanje)

Izvješće „Ususret održivom i konkurentnom europskom sektoru akvakulture: sadašnje stanje i budući izazovi” [2017/2118(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0248)

(Sjednica je nakratko prekinuta u očekivanju obrazloženja o glasovanju)


6. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Norica Nicolai - A8-0191/2018
Liadh Ní Riada, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Takis Hadjigeorgiou, za postavljanje pitanja o pridržavanju Poslovnika, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Clara Eugenia Aguilera García i Mairead McGuinness

Izvješće: Werner Langen - A8-0181/2018
Catherine Stihler i Zoltán Balczó

Izvješće: Marian-Jean Marinescu - A8-0364/2016
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Alex Mayer

Izvješće: Damiano Zoffoli - A8-0010/2018
Estefanía Torres Martínez, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria i Branislav Škripek

Izvješće: Krystyna Łybacka - A8-0173/2018
Rory Palmer, Jeroen Lenaers, Urszula Krupa, Stefano Maullu, Danuta Jazłowiecka, Zoltán Balczó, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Francisco José Millán Mon i Mairead McGuinness

Izvješće: Carlos Iturgaiz - A8-0186/2018
Norbert Erdős, Estefanía Torres Martínez, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Clara Eugenia Aguilera García, Francisco José Millán Mon i Dobromir Sośnierz.


7. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:48 h.)


PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

8. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00 h.


9. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


10. Iranski nuklearni sporazum (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Iranski nuklearni sporazum (2018/2715(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: David McAllister u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boştinaru u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Klaus Buchner u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Cornelia Ernst u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Fabio Massimo Castaldo u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Javier Nart, Sofia Sakorafa, Tiziana Beghin, Nicolas Bay, James Carver, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Angel Dzhambazki, Urmas Paet, Mike Hookem, Michał Marusik, Udo Voigt, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, Eleni Theocharous, Marcus Pretzell, Bruno Gollnisch, Arnaud Danjean, Ana Gomes, David Campbell Bannerman, Michael Gahler, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Eduard Kukan, Flavio Zanonato, Tunne Kelam, Jytte Guteland, Lars Adaktusson, Neena Gill, Dubravka Šuica, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Udo Voigt, i Javi López.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir i José Inácio Faria.

PREDSJEDA: Lívia JÁRÓKA
potpredsjednica

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jude Kirton-Darling, Branislav Škripek, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Petri Sarvamaa, Julie Ward i João Pimenta Lopes.

Govorila je Federica Mogherini.

Rasprava je zaključena.


11. Pregovori o modernizaciji Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Čilea (rasprava)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o pregovorima o modernizaciji Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Čilea [2018/2018(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Charles Tannock (A8-0158/2018)

Charles Tannock predstavio je izvješće.

Govorio je Christos Stylianides (član Komisije), u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Željana Zovko u ime Kluba zastupnika PPE-a, Francisco Assis u ime Kluba zastupnika S&D-a, Javier Nart u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jordi Solé u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jaromír Kohlíček u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Georg Mayer u ime Kluba zastupnika ENF-a, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, Joëlle Mélin, Luis de Grandes Pascual, Constanze Krehl, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández i Francisco José Millán Mon.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Javier Couso Permuy, Ana Miranda i Fabio Massimo Castaldo.

Govorili su: Christos Stylianides i Charles Tannock.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika od 13.6.2018..


12. Predstavljanje Godišnjeg izvješća o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. i politici EU-a u tom području (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Predstavljanje Godišnjeg izvješća o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. i politici EU-a u tom području (2018/2751(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Cristian Dan Preda u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elena Valenciano u ime Kluba zastupnika S&D-a, Monica Macovei u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petras Auštrevičius u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Barbara Lochbihler u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marie-Christine Vergiat u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marie-Christine Arnautu u ime Kluba zastupnika ENF-a, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Jordi Solé, Miguel Urbán Crespo, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake i Ana Gomes.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Andi Cristea, Francisco Assis, Cécile Kashetu Kyenge i Wajid Khan.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Costas Mavrides, Mark Demesmaeker, Patricija Šulin, Notis Marias i Marijana Petir.

Govorio je Christos Stylianides.

Rasprava je zaključena.


13. Ispravak (članak 231. Poslovnika)

Ispravak P8_TA-PROV(2018)0213(COR01) bio je najavljen na jučerašnjoj plenarnoj sjednici (točka 8 zapisnika od 11.6.2018.).

Budući da klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne zahtijevaju glasovanje o ispravku (članak 231. stavak 4. Poslovnika), ispravak se smatra prihvaćenim.


14. Podnošenje dokumenata

Podnesen je sljedeći dokument:

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Europskog vijeća o utvrđivanju sastava Europskog parlamenta (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)) - AFCO - Izvjestitelji: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)


15. Okupirani teritoriji u Gruziji deset godina nakon ruske invazije (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Okupirani teritoriji u Gruziji deset godina nakon ruske invazije (2018/2741(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: Cristian Dan Preda u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boştinaru u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga u ime Kluba zastupnika ECR-a, Javier Nart u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Heidi Hautala u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Helmut Scholz u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jean-Luc Schaffhauser u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Sandra Kalniete, Clare Moody, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Rebecca Harms, David McAllister, Andrejs Mamikins, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Petras Auštrevičius, Sajjad Karim, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Kosma Złotowski, Michael Gahler, Andi Cristea, Othmar Karas, Elmar Brok, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Gunnar Hökmark i Asim Ademov.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová i José Inácio Faria.

Govorila je Federica Mogherini.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.11 zapisnika od 14.6.2018..


16. Odnosi EU-a i NATO-a (rasprava)

Izvješće o odnosima EU-a i NATO-a [2017/2276(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

Ioan Mircea Paşcu predstavio je izvješće.

Govorila je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Govorili su: Arnaud Danjean u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tonino Picula u ime Kluba zastupnika S&D-a, Geoffrey Van Orden u ime Kluba zastupnika ECR-a, Javier Nart u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Tamás Meszerics u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Javier Couso Permuy u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, Michael Gahler, Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Bodil Valero, Dobromir Sośnierz, Cristian Dan Preda, Arne Lietz, Marek Jurek, David McAllister, Neena Gill, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis i Mark Demesmaeker.

Govorili su: Federica Mogherini i Ioan Mircea Paşcu.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika od 13.6.2018..


17. Dodatna makrofinancijska pomoć Ukrajini ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Ukrajini [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (zamjenica izvjestitelja) predstavila je izvješće.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Michael Gahler (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFET), Sandra Kalniete u ime Kluba zastupnika PPE-a, Aleksander Gabelic u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Petras Auštrevičius u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

Govorili su: Rebecca Harms u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Helmut Scholz u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, William (The Earl of) Dartmouth u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Rebecca Harms, France Jamet u ime Kluba zastupnika ENF-a, Dariusz Rosati, Tonino Picula, Eleonora Forenza, Eduard Kukan i Laima Liucija Andrikienė.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorio je Tunne Kelam.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Julie Ward, Mark Demesmaeker, Czesław Adam Siekierski i Stanislav Polčák.

Govorili su: Valdis Dombrovskis i Laima Liucija Andrikienė (zamjenica izvjestitelja).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika od 13.6.2018..


18. Kiberobrana (rasprava)

Izvješće o kiberobrani [2018/2004(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Urmas Paet (A8-0189/2018)

Urmas Paet predstavio je izvješće.

Govorio je Julian King (član Komisije) u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Antonio López-Istúriz White u ime Kluba zastupnika PPE-a, Clare Moody u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Elżbieta Fotyga u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Javier Couso Permuy u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Jaromír Štětina, Caterina Chinnici i Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Nadja Hirsch, Kateřina Konečná i Georgios Epitideios.

Govorili su: Julian King i Urmas Paet.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika od 13.6.2018..


19. Kohezijska politika i kružno gospodarstvo (rasprava)

Izvješće o kohezijskoj politici i kružnom gospodarstvu [2017/2211(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

Davor Škrlec predstavio je izvješće.

Govorio je Julian King (povjerenik Komisije).

Govorili su: Stanislav Polčák (izvjestitelj za mišljenje Odbora ENVI), Franc Bogovič u ime Kluba zastupnika PPE-a, Monika Smolková u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ruža Tomašić u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Bronis Ropė u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dimitrios Papadimoulis u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Isabella Adinolfi u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Joëlle Mélin u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lambert van Nistelrooij, Michela Giuffrida, Mirosław Piotrowski, Elsi Katainen, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Krzysztof Hetman, Ramón Luis Valcárcel Siso, Liliana Rodrigues, Nuno Melo, John Howarth, Daniel Buda, Elena Gentile, Lefteris Christoforou, Emilian Pavel i Sirpa Pietikäinen.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Czesław Adam Siekierski, Julie Ward, Notis Marias i Kateřina Konečná.

Govorili su: Julian King i Davor Škrlec.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika od 13.6.2018..


20. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 623.587/OJME).


21. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:22 h.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Posljednje ažuriranje: 24. rujna 2018.Pravna napomena