Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. června 2018 - Štrasburk

8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Složení Evropského parlamentu *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajové: Danuta Maria Hübner a Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2018)0249)

Vystoupení

Po hlasování Danuta Maria Hübner a Pedro Silva Pereira (zpravodajové).


8.2. Insolvenční řízení: aktualizace příloh nařízení ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se nahrazuje příloha A nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2018)0250)


8.3. Dohoda mezi EU a Islandem o doplňkových pravidlech v oblasti vnějších hranic a víz na období 2014–2020 *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Islandem o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2018)0251)

Parlament schválil uzavření dohody.


8.4. Dohoda mezi EU a Švýcarskem o doplňkových pravidlech v oblasti vnějších hranic a víz na období 2014–2020 *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0195/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2018)0252)

Parlament schválil uzavření dohody.


8.5. Provedení zbývajících ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Bulharsku a Rumunsku * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uvedení v účinnost některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Monica Macovei (A8-0192/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2018)0253)


8.6. Politika soudržnosti a oběhové hospodářství (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o politice soudržnosti a oběhovém hospodářství [2017/2211(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2018)0254)


8.7. Další makrofinanční pomoc Ukrajině ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Ukrajině [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA-PROV(2018)0255)

Vystoupení

William (The Earl of) Dartmouth předložil ústní pozměňovací návrh na vložení nového bodu odůvodnění za bod odůvodnění 18. Tento pozměňovací návrh nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednání vyslovilo více než 40 poslanců.


8.8. Jednání o modernizaci dohody o přidružení EU-Chile (hlasování)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k jednání o modernizaci dohody o přidružení EU-Chile [2018/2018(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Charles Tannock (A8-0158/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2018)0256)


8.9. Vzájemné vztahy EU-NATO (hlasování)

Zpráva o vzájemných vztazích EU-NATO [2017/2276(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2018)0257)


8.10. Kybernetická obrana (hlasování)

Zpráva o kybernetické obraně [2018/2004(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Urmas Paet (A8-0189/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2018)0258)

Poslední aktualizace: 24. září 2018Právní upozornění