Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. kesäkuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos

8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. Euroopan parlamentin kokoonpano *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus ehdotuksesta Eurooppa-neuvoston päätökseksi Euroopan parlamentin kokoonpanosta [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijät: Danuta Maria Hübner ja Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2018)0249)

Puheenvuorot:

Äänestyksen jälkeen Danuta Maria Hübner ja Pedro Silva Pereira (esittelijät).


8.2. Maksukyvyttömyysmenettelyt: asetuksen liitteiden päivitys ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/848 liitteen A korvaamisesta [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2018)0250)


8.3. EU:n ja Islannin välinen sopimus ulkorajoja ja viisumeja koskevista täydentävistä säännöistä vuosiksi 2014–2020 *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä sääntöjä vuosiksi 2014–2020 koskevan Euroopan unionin ja Islannin välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2018)0251)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


8.4. EU:n ja Sveitsin välinen sopimus ulkorajoja ja viisumeja koskevista täydentävistä säännöistä vuosiksi 2014–2020 *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä sääntöjä vuosiksi 2014–2020 koskevan Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A8-0195/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2018)0252)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


8.5. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön jäljellä olevien määräysten voimaansaattaminen Bulgariassa ja Romaniassa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön jäljellä olevien määräysten voimaansaattamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Monica Macovei (A8-0192/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2018)0253)


8.6. Koheesiopolitiikka ja kiertotalous (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö koheesiopolitiikasta ja kiertotaloudesta [2017/2211(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2018)0254)


8.7. Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Ukrainalle ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2018)0255)

Puheenvuorot:

William (The Earl of) Dartmouth esitti suullisen tarkistuksen uuden johdanto-osan kappaleen lisäämiseksi 18 kappaleen jälkeen. Yli 40 jäsentä vastusti tätä suullista tarkistusta, joten sitä ei hyväksytty.


8.8. EU:n ja Chilen uudistettua assosiaatiosopimusta koskevat neuvottelut (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Chilen uudistettua assosiaatiosopimusta koskevista neuvotteluista [2018/2018(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Charles Tannock (A8-0158/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

SUOSITUSLUONNOS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2018)0256)


8.9. EU:n ja NATOn väliset suhteet (äänestys)

Mietintö EU:n ja NATOn välisistä suhteista [2017/2276(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2018)0257)


8.10. Kyberpuolustus (äänestys)

Mietintö kyberpuolustuksesta [2018/2004(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Urmas Paet (A8-0189/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2018)0258)

Päivitetty viimeksi: 24. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus