Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 13. lipnja 2018. - StrasbourgZavršno izdanje

8. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


8.1. Sastav Europskog parlamenta *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Europskog vijeća o utvrđivanju sastava Europskog parlamenta [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelji: Danuta Maria Hübner i Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

NACRT ODLUKE EUROPSKOG VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2018)0249)

Govorili su:

Nakon glasovanja Danuta Maria Hübner i Pedro Silva Pereira (izvjestitelji).


8.2. Postupak u slučaju nesolventnosti: ažurirani prilozi Uredbi ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zamjeni priloga A Uredbi (EU) 2015/848 o postupku u slučaju nesolventnosti [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2018)0250)


8.3. Sporazum između Europske unije i Islanda o dodatnim pravilima u području vanjskih granica i viza za razdoblje od 2014. do 2020. *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Islanda o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kao dio Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020. [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2018)0251)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


8.4. Sporazum između Europske unije i Švicarske Konfederacije o dodatnim pravilima u području vanjskih granica i viza za razdoblje od 2014. do 2020. *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kao dio Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020. [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0195/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2018)0252)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


8.5. Provedba preostalih odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na Schengenski informacijski sustav u Republici Bugarskoj i Rumunjskoj * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješća o o Nacrtu odluke Vijeća o provedbi preostalih odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na Schengenski informacijski sustav u Republici Bugarskoj i Rumunjskoj [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Monica Macovei (A8-0192/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2018)0253)


8.6. Kohezijska politika i kružno gospodarstvo (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o kohezijskoj politici i kružnom gospodarstvu [2017/2211(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2018)0254)


8.7. Dodatna makrofinancijska pomoć Ukrajini ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Ukrajini [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA-PROV(2018)0255)

Govorili su:

William Dartmouth (grof) predstavio je usmeni amandman kako bi se nakon uvodne izjave 18 dodala nova uvodna izjava. Više od 40 zastupnika usprotivilo se razmatranju tog usmenog amandman pa on nije prihvaćen.


8.8. Pregovori o modernizaciji Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Čilea (glasovanje)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o pregovorima o modernizaciji Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Čilea [2018/2018(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Charles Tannock (A8-0158/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

NACRT PREPORUKE

Usvojen (P8_TA-PROV(2018)0256)


8.9. Odnosi EU-a i NATO-a (glasovanje)

Izvješće o odnosima EU-a i NATO-a [2017/2276(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2018)0257)


8.10. Kiberobrana (glasovanje)

Izvješće o kiberobrani [2018/2004(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Urmas Paet (A8-0189/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2018)0258)

Posljednje ažuriranje: 24. rujna 2018.Pravna napomena