Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. június 13., Szerda - Strasbourg

8. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


8.1. Az Európai Parlament összetétele *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló európai tanácsi határozatra irányuló tervezetről [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadók: Danuta Maria Hübner és Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

EURÓPAI TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA-PROV(2018)0249)

Felszólalások

A szavazást követően: Danuta Maria Hübner és Pedro Silva Pereira (előadók).


8.2. Fizetésképtelenségi eljárások: a rendelet módosított mellékletei ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a fizetésképtelenségi eljárásról szóló (EU) 2015/848 rendelet A. mellékletének felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA-PROV(2018)0250)


8.3. EU–Izland megállapodás a külső határok és a vízumügy kiegészítő szabályairól a 2014 és 2020 közötti időszakra *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és Izland között a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodás Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA-PROV(2018)0251)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


8.4. EU–Svájc megállapodás a külső határok és a vízumügy kiegészítő szabályairól a 2014 és 2020 közötti időszakra *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A8-0195/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA-PROV(2018)0252)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


8.5. A schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó fennmaradó rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában való végrehajtása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentésa schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó fennmaradó rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában való alkalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Monica Macovei (A8-0192/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA-PROV(2018)0253)


8.6. Kohéziós politika és a körforgásos gazdaság (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a kohéziós politikáról és a körforgásos gazdaságról [2017/2211(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA-PROV(2018)0254)


8.7. Az Ukrajnának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatás ***I (szavazás)

Jelentés az Ukrajnának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA-PROV(2018)0255)

Felszólalások

William (The Earl of) Dartmouth szóbeli módosítást terjeszt elő, melynek célja egy új preambulumbekezdés beillesztése a (18) preambulumbekezdés után. Mivel több mint 40 képviselő ellenzi e szóbeli módosítás figyelembe vételét, a módosítást nem veszik figyelembe.


8.8. Az EU–Chile társulási megállapodás korszerűsítéséről folyó tárgyalások (szavazás)

Jelentés a Tanács, a Bizottság és a Bizottság alelnöke/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője számára az EU és Chile társulási megállapodás korszerűsítéséről folyó tárgyalásokról [2018/2018(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Charles Tannock (A8-0158/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

AJÁNLÁSTERVEZET

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2018)0256)


8.9. EU–NATO kapcsolatok (szavazás)

Jelentés az EU–NATO kapcsolatokról [2017/2276(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2018)0257)


8.10. Kibervédelem (szavazás)

Jelentés a kibervédelemről [2018/2004(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Urmas Paet (A8-0189/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2018)0258)

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 24.Jogi nyilatkozat