Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 czerwca 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Skład Parlamentu Europejskiego *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady Europejskiej określającej skład Parlamentu Europejskiego [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Współsprawozdawcy: Danuta Maria Hübner i Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT DECYZJI RADY EUROPEJSKIEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2018)0249)

Wystąpienia

Po głosowaniu, Danuta Maria Hübner i Pedro Silva Pereira (sprawozdawcy).


8.2. Postępowanie upadłościowe: zaktualizowane załączniki do rozporządzenia ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zastępującego załącznik A do rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2018)0250)


8.3. Umowa UE-Islandia w sprawie przepisów dodatkowych w zakresie granic zewnętrznych i wiz na lata 2014-2020 *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie dotyczące wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020 [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2018)0251)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.4. Umowa UE-Szwajcaria w sprawie przepisów dodatkowych w zakresie granic zewnętrznych i wiz na lata 2014-2020 *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020 [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0195/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2018)0252)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.5. Wprowadzenie w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii pozostałych przepisów dorobku Schengen dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie wprowadzenia w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii pozostałych przepisów dorobku Schengen dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Monica Macovei (A8-0192/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2018)0253)


8.6. Polityka spójności i gospodarka o obiegu zamkniętym (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie polityki spójności i gospodarki o obiegu zamkniętym [2017/2211(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2018)0254)


8.7. Udzielenie dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA-PROV(2018)0255)

Wystąpienia

William (The Earl of) Dartmouth przedstawił poprawkę ustną mającą na celu dodanie nowego motywu po motywie 18. Ponieważ ponad 40 posłów sprzeciwiło się uwzględnieniu tej poprawki ustnej, nie została ona przyjęta.


8.8. Negocjacje dotyczące zmodernizowania układu o stowarzyszeniu UE–Chile (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie negocjacji dotyczących zmodernizowania układu o stowarzyszeniu UE–Chile [2018/2018(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Charles Tannock (A8-0158/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P8_TA-PROV(2018)0256)


8.9. Stosunki UE-NATO (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosunków UE-NATO [2017/2276(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2018)0257)


8.10. Cyberobrona (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie cyberobrony [2018/2004(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Urmas Paet (A8-0189/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2018)0258)

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2018Informacja prawna