Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 iunie 2018 - Strasbourg

8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Componența Parlamentului European *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului European de stabilire a componenței Parlamentului European [00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportori: Danuta Maria Hübner și Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI EUROPEAN

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2018)0249)

Intervenții

După vot, Danuta Maria Hübner și Pedro Silva Pereira (raportori).


8.2. Procedurile de insolvență: actualizarea anexelor la regulament ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înlocuire a anexei A la Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență [COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2018)0250)


8.3. Acordul dintre UE și Islanda privind normele suplimentare pentru frontiere externe și vize pentru perioada 2014-2020 *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Islanda privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020 [09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2018)0251)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.4. Acordul dintre Uniunea Europeană și Elveția privind normele suplimentare pentru frontiere externe și vize pentru perioada 2014-2020 *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020 [06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A8-0195/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2018)0252)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.5. Punerea în aplicare a dispozițiilor rămase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații Schengen în Republica Bulgaria și în România * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind punerea în aplicare a dispozițiilor rămase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații Schengen în Republica Bulgaria și în România [15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Monica Macovei (A8-0192/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2018)0253)


8.6. Politica de coeziune și economia circulară (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la politica de coeziune și economia circulară [2017/2211(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2018)0254)


8.7. Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei [COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA-PROV(2018)0255)

Intervenții

William (The Earl of) Dartmouth a prezentat un amendament oral în vederea adăugării unui nou considerent după considerentul 18. Dat fiind că peste 40 de deputați s-au opus luării în considerare a amendamentului oral respectiv, acesta nu a fost reținut.


8.8. Negocierile în vederea modernizării Acordului de asociere UE-Chile (vot)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind negocierile în vederea modernizării Acordului de asociere UE-Chile [2018/2018(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Charles Tannock (A8-0158/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROIECT DE RECOMANDARE

Adoptat (P8_TA-PROV(2018)0256)


8.9. Relațiile UE-NATO (vot)

Raport referitor la relațiile UE-NATO [2017/2276(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2018)0257)


8.10. Apărarea cibernetică (vot)

Raport referitor la apărarea cibernetică [2018/2004(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Urmas Paet (A8-0189/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2018)0258)

Ultima actualizare: 24 septembrie 2018Notă juridică