Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. kesäkuuta 2018 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)
 4.Istanbulin yleissopimuksen allekirjoittamisen ensimmäinen vuosipäivä: tilannekatsaus (keskustelu)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Keskustelu Alankomaiden pääministerin Mark Rutten kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Äänestykset
  8.1.Euroopan parlamentin kokoonpano *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.2.Maksukyvyttömyysmenettelyt: asetuksen liitteiden päivitys ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.3.EU:n ja Islannin välinen sopimus ulkorajoja ja viisumeja koskevista täydentävistä säännöistä vuosiksi 2014–2020 *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.4.EU:n ja Sveitsin välinen sopimus ulkorajoja ja viisumeja koskevista täydentävistä säännöistä vuosiksi 2014–2020 *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.5.Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön jäljellä olevien määräysten voimaansaattaminen Bulgariassa ja Romaniassa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.6.Koheesiopolitiikka ja kiertotalous (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.7.Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Ukrainalle ***I (äänestys)
  8.8.EU:n ja Chilen uudistettua assosiaatiosopimusta koskevat neuvottelut (äänestys)
  8.9.EU:n ja NATOn väliset suhteet (äänestys)
  8.10.Kyberpuolustus (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Puolan oikeuslaitoksen riippumattomuus (keskustelu)
 14.Humanitaariset hätätilanteet Välimerellä ja EU:n yhteisvastuu (keskustelu)
 15.Parlamentin kokoonpano
 16.Uuden ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävä suhteellisuusarviointi ***I (keskustelu)
 17.Neuvottelut uudesta EU-AKT-kumppanuussopimuksesta (keskustelu)
 18.Romanien integraatiota edistäviä kansallisia strategioita koskevan EU:n puitekehyksen täytäntöönpano ja seuranta (keskustelu)
 19.Kieltenopetuksen parantaminen ja kielitaidon vastavuoroinen tunnustaminen EU:ssa (keskustelu)
 20.Valiokuntien kokoonpano
 21.EU:n norsunluumarkkinoiden sulkeminen salametsästyksen torjumiseksi (keskustelu)
 22.Kulttuuripalvelujen saatavuuden rakenteelliset ja taloudelliset esteet (keskustelu)
 23.Vastaanotetut asiakirjat
 24.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 25.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (175 kb)
24/09/2018 12:24
  Läsnäololista (63 kb)
19/02/2019 09:16
 
Pöytäkirja (81 kb)
24/09/2018 12:24
  Läsnäololista (11 kb)
19/02/2019 09:16
  Äänestysten tulokset (22 kb)
31/12/2018 15:26
  Nimenhuutoäänestykset (101 kb)
21/12/2018 16:26
 
Pöytäkirja (285 kb)
24/09/2018 12:24
  Läsnäololista (63 kb)
19/02/2019 09:16
  Äänestysten tulokset (360 kb)
31/12/2018 15:26
  Nimenhuutoäänestykset (960 kb)
21/12/2018 16:26
Päivitetty viimeksi: 24. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus