Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 13. júna 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)
 4.Piate výročie podpísania Istanbulského dohovoru: aktuálny stav (rozprava)
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Rozprava s predsedom vlády Holandska Markom Ruttem o budúcnosti Európy (rozprava)
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Hlasovanie
  8.1.Zloženie Európskeho parlamentu *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.2.Insolvenčné konanie: aktualizované prílohy k nariadeniu ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.3.Dohoda medzi EÚ a Islandom o dodatočných pravidlách v oblasti vonkajších hraníc a víz na roky 2014 až 2020 *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.4.Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o dodatočných pravidlách v oblasti vonkajších hraníc a víz na roky 2014 až 2020 *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.5.Nadobudnutie účinnosti zostávajúcich ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharsku a Rumunsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.6.Politika súdržnosti a obehové hospodárstvo (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.7.Ďalšia makrofinančná pomoc Ukrajine ***I (hlasovanie)
  8.8.Rokovania o modernizácii dohody o pridružení medzi EÚ a Čile (hlasovanie)
  8.9.Vzťahy medzi EÚ a NATO (hlasovanie)
  8.10.Kybernetická obrana (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Nezávislosť súdnictva v Poľsku (rozprava)
 14.Núdzové humanitárne situácie v Stredozemí a solidarita v EÚ (rozprava)
 15.Zloženie Parlamentu
 16.Test proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní ***I (rozprava)
 17.Rokovania o novej dohode o partnerstve EÚ – AKT (rozprava)
 18.Vykonávanie rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov a následné opatrenia (rozprava)
 19.Zlepšenie jazykového vzdelávania a vzájomné uznávanie jazykových kompetencií v EÚ (rozprava)
 20.Zloženie výborov
 21.Zatvorenie trhu EÚ so slonovinou s cieľom bojovať proti pytliactvu (rozprava)
 22.Štrukturálne a finančné prekážky v prístupe ku kultúre (rozprava)
 23.Predloženie dokumentov
 24.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 25.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (171 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (63 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (82 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (11 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (22 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (57 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (288 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (64 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (430 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (963 kb)
Posledná úprava: 24. septembra 2018Právne oznámenie