Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 14. června 2018 - ŠtrasburkKonečné znění

2. Okupovaná gruzínská území deset let po ruské invazi (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Okupovaná gruzínská území deset let po ruské invazi (2018/2741(RSP))

Rozprava se konala dne 12. června 2018 (bod 15 zápisu ze dne 12.6.2018).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová a Željana Zovko za skupinu PPE o okupovaných gruzínských územích 10 let po ruské invazi (2018/2741(RSP)) (B8-0275/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska a Jan Zahradil za skupinu ECR o okupovaných územích Gruzie 10 let po ruské invazi (2018/2741(RSP)) (B8-0276/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake a Jasenko Selimovic za skupinu ALDE o okupovaných územích Gruzie deset let po ruské invazi (2018/2741(RSP)) (B8-0277/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL o situaci gruzínských separatistických regionů deset let po válce s Ruskem (2018/2741(RSP)) (B8-0278/2018);

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE o okupovaných územích Gruzie deset let po ruské invazi (2018/2741(RSP)) (B8-0279/2018);

—   Victor Boştinaru a Clare Moody za skupinu S&D o okupovaných gruzínských územích deset let po ruské invazi (2018/2741(RSP)) (B8-0285/2018).

Hlasování: bod 7.11 zápisu ze dne 14.6.2018.

Poslední aktualizace: 14. května 2019Právní upozornění