Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 14 czerwca 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

2. Okupowane terytoria gruzińskie dziesięć lat po inwazji rosyjskiej (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Okupowane terytoria gruzińskie dziesięć lat po inwazji rosyjskiej (2018/2741(RSP))

Debata odbyła się dnia 12 czerwca 2018 r. (pkt 15 protokołu z dnia 12.6.2018).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová i Željana Zovko, w imieniu grupy PPE, w sprawie okupowanych terytoriów Gruzji 10 lat po rosyjskiej inwazji (2018/2741(RSP)) (B8-0275/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska i Jan Zahradil, w imieniu grupy ECR, w sprawie okupowanych terytoriów Gruzji dziesięć lat po inwazji rosyjskiej (2018/2741(RSP)) (B8-0276/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake i Jasenko Selimovic, w imieniu grupy ALDE, w sprawie okupowanych terytoriów Gruzji 10 lat po rosyjskiej inwazji (2018/2741(RSP)) (B8-0277/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie gruzińskich regionów separatystycznych 10 lat po zakończeniu wojny z Rosją (2018/2741(RSP)) (B8-0278/2018);

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé i Igor Šoltes, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie okupowanych terytoriów Gruzji dziesięć lat po rosyjskiej inwazji (2018/2741(RSP)) (B8-0279/2018);

—   Victor Boştinaru i Clare Moody, w imieniu grupy S&D, w sprawie okupowanych terytoriów Gruzji dziesięć lat po rosyjskiej inwazji (2018/2741(RSP)) (B8-0285/2018).

Głosowanie: pkt 7.11 protokołu z dnia 14.6.2018.

Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2019Informacja prawna