Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. júna 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

2. Okupované gruzínske územia 10 rokov po ruskej invázii (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Okupované gruzínske územia 10 rokov po ruskej invázii (2018/2741(RSP))

Rozprava sa uskutočnila12. júna 2018 (bod 15 zápisnice zo dňa 12.6.2018)

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová a Željana Zovko v mene skupiny PPE, o okupovaných gruzínskych územiach 10 rokov po invázii Ruska (2018/2741(RSP)) (B8-0275/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska a Jan Zahradil v mene skupiny ECR, o okupovaných gruzínskych územiach 10 rokov po invázii Ruska (2018/2741(RSP)) (B8-0276/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake a Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, o okupovaných gruzínskych územiach 10 rokov po invázii Ruska (2018/2741(RSP)) (B8-0277/2018);

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis a Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL, o odtrhnutých regiónoch Gruzínska 10 rokov po vojne s Ruskom (2018/2741(RSP)) (B8-0278/2018);

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, o okupovaných gruzínskych územiach 10 rokov po invázii Ruska (2018/2741(RSP)) (B8-0279/2018);

—   Victor Boştinaru a Clare Moody v mene skupiny S&D, on Georgian occupied territories ten years after the Russian invasion (2018/2741(RSP)) (B8-0285/2018).

Hlasovanie: bod 7.11 zápisnice zo dňa 14.6.2018.

Posledná úprava: 14. mája 2019Právne oznámenie