Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2755(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0280/2018

Rozpravy :

PV 14/06/2018 - 4.2
CRE 14/06/2018 - 4.2

Hlasování :

PV 14/06/2018 - 7.2

Přijaté texty :


Zápis
Čtvrtek, 14. června 2018 - ŠtrasburkKonečné znění

7.2. Situace v oblasti lidských práv v Bahrajnu, zejména případ Nabíla Radžába (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 a B8-0287/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0280/2018

(nahrazující B8-0280/2018 a B8-0284/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Tomáš Zdechovský za skupinu PPE;

—   Charles Tannock a Karol Karski za skupinu ECR.

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0281/2018

(nahrazující B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 a B8-0287/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post za skupinu S&D;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé a Josep-Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0260)

Poslední aktualizace: 14. května 2019Právní upozornění