Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2755(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0280/2018

Forhandlinger :

PV 14/06/2018 - 4.2
CRE 14/06/2018 - 4.2

Afstemninger :

PV 14/06/2018 - 7.2

Vedtagne tekster :


Protokol
Torsdag den 14. juni 2018 - Strasbourg

7.2. Menneskerettighedssituationen i Bahrain, navnlig sagen om Nabeel Rajab (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 og B8-0287/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0280/2018

(erstatter B8-0280/2018 og B8-0284/2018):

stillet af:

—   Tomáš Zdechovský, for PPE-Gruppen

—   Charles Tannock og Karol Karski, for ECR-Gruppen.

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0281/2018

(erstatter B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 og B8-0287/2018):

stillet af:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru og Soraya Post, for S&D-Gruppen

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé og Josep-Maria Terricabras, for Verts/ALE-Gruppen

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou og Younous Omarjee, for GUE/NGL-Gruppen

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0260)

Seneste opdatering: 14. maj 2019Juridisk meddelelse