Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2755(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0280/2018

Dezbateri :

PV 14/06/2018 - 4.2
CRE 14/06/2018 - 4.2

Voturi :

PV 14/06/2018 - 7.2

Texte adoptate :


Proces-verbal
Joi, 14 iunie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

7.2. Situația drepturilor omului din Bahrain, în special cazul lui Nabeel Rajab (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0280/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018 și B8-0287/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0280/2018

(care înlocuiește B8-0280/2018 și B8-0284/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE;

—   Charles Tannock și Karol Karski, în numele Grupului ECR.

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0281/2018

(care înlocuiește B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0286/2018 și B8-0287/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Soraya Post, au nom du groupe S&D;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Viktor Uspaskich, Johannes Cornelis van Baalen și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Jordi Solé și Josep-Maria Terricabras, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou și Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0260)

Ultima actualizare: 14 mai 2019Notă juridică