Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 14. júna 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

7.10. Námietka proti delegovanému nariadeniu: opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany morského prostredia v Severnom mori (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený Výborom pre rybárstvo, v súlade s článkom 105 ods. 3 rokovacieho poriadku, o delegovanom nariadení Komisie z 2. marca 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/118, ktorým sa stanovujú opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany morského prostredia v Severnom mori (C(2018) 01194 - 2018/2614(DEA)) (B8-0299/2018) – Zodpovedný poslaec: Alain Cadec, v mene výboru PECH

(Na prijatie návrhu uznesenia je potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu.)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0265)

Posledná úprava: 14. mája 2019Právne oznámenie