Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2741(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0275/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/06/2018 - 7.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0266

Protokol
Torsdag den 14. juni 2018 - StrasbourgEndelig udgave

7.11. De besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (afstemning)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: De besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (2018/2741(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 12. juni 2018 (punkt 15 i protokollen af 12.6.2018).

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den 14. juni 2018 (punkt 2 i protokollen af 14.6.2018).

Forslag til beslutning B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018 og B8-0285/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0275/2018

(erstatter B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0279/2018 og B8-0285/2018):

stillet af:

—   Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová og Željana Zovko, for PPE-Gruppen

—   Victor Boştinaru og Clare Moody, for S&D-Gruppen

—   Charles Tannock, Sajjad Karim, Jana Žitňanská, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski, Anna Elżbieta Fotyga og Ruža Tomašić, for ECR-Gruppen

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen

—   Heidi Hautala og Rebecca Harms, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0266)

(Forslag til beslutning B8-0278/2018 bortfaldt).

Seneste opdatering: 14. maj 2019Juridisk meddelelse