Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 14 iunie 2018 - Strasbourg

12. Componența Parlamentului

Autoritățile germane competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Romeo Franz, în locul lui Jan Philipp Albrecht, ca deputat în Parlament, cu efect de la 3 iulie 2018.

Parlamentul a luat act de alegerea acestuia.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Romeo Franz se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

Ultima actualizare: 14 mai 2019Notă juridică