Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 14. června 2018 - ŠtrasburkKonečné znění
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Okupovaná gruzínská území deset let po ruské invazi (předložené návrhy usnesení)
 3.Boj proti korupci (rozprava)
 4.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  4.1.Rusko, zejména případ ukrajinského politického vězně Oleha Sencova
  4.2.Situace v oblasti lidských práv v Bahrajnu, zejména případ Nabíla Radžába
  4.3.Situace rohinžských uprchlíků, zejména tíživá situace dětí
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Členství ve výborech a v delegacích
 7.Hlasování
  7.1.Rusko, zejména případ ukrajinského politického vězně Oleha Sencova (hlasování)
  7.2.Situace v oblasti lidských práv v Bahrajnu, zejména případ Nabíla Radžába (hlasování)
  7.3.Situace rohinžských uprchlíků, zejména tíživá situace dětí (hlasování)
  7.4.Strukturální a finanční překážky v přístupu ke kultuře (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.5.Test přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání ***I (hlasování)
  7.6.Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží ***I (hlasování)
  7.7.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Požadavky na prosazování práva a konkrétní pravidla vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy ***I (hlasování)
  7.8.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Změna nařízení (ES) č.561/2006, pokud jde ominimální požadavky na maximální denní atýdenní dobu řízení, minimální přestávky vřízení atýdenní doby odpočinku, anařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde ourčování polohy pomocí tachografů ***I (hlasování)
  7.9.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Změna nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 s cílem je přizpůsobit vývoji v daném odvětví ***I (hlasování)
  7.10.Námitka k aktu v přenesené pravomoci: opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři (hlasování)
  7.11.Okupovaná gruzínská území deset let po ruské invazi (hlasování)
  7.12.Jednání o nové dohodě o partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými státy (hlasování)
  7.13.Kontrola uplatňování práva EU v roce 2016 (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Složení Parlamentu
 13.Předložení dokumentů
 14.Závažné interpelace (rozprava)
 15.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 16.Petice
 17.Předání textů přijatých na tomto denním zasedání
 18.Termín příštího dílčího zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 20.Přerušení zasedání
 Prezenční listina
Zápis
Konečné znění (229 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (59 kb)
 
Zápis
Konečné znění (86 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (11 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (34 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (56 kb)
 
Zápis
Konečné znění (303 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (63 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (536 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (984 kb)
Poslední aktualizace: 14. května 2019Právní upozornění