Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 14 juni 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Bezette gebieden in Georgië tien jaar na de Russische invasie (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Corruptiebestrijding (debat)
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  4.1.Rusland, met name het geval van de politieke gevangene Oleg Sentsov
  4.2.De mensenrechtensituatie in Bahrein, met name het geval van Nabeel Rajab
  4.3.De situatie van de Rohingyavluchtelingen, met name de benarde positie van kinderen
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Stemmingen
  7.1.Rusland, met name het geval van de politieke gevangene Oleg Sentsov (stemming)
  7.2.De mensenrechtensituatie in Bahrein, met name het geval van Nabeel Rajab (stemming)
  7.3.De situatie van de Rohingyavluchtelingen, met name de benarde positie van kinderen (stemming)
  7.4.De structurele en financiële obstakels voor de toegang tot cultuur (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.5.Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen ***I (stemming)
  7.6.Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg ***I (stemming)
  7.7.Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer ***I (stemming)
  7.8.Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 met betrekking tot minimumeisen inzake maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimale pauzes en dagelijkse en wekelijkse rusttijden en Verordening (EU) nr. 165/2014 met betrekking tot plaatsbepaling door middel van tachografen ***I (stemming)
  7.9.Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen Wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009 en Verordening (EG) nr. 1072/2009 om ze aan te passen aan de ontwikkelingen in de sector ***I (stemming)
  7.10.Bezwaar tegen Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/118 tot vaststelling van visserijgerelateerde instandhoudingsmaatregelen ter bescherming van het mariene milieu in de Noordzee (stemming)
  7.11.Bezette gebieden in Georgië tien jaar na de Russische invasie (stemming)
  7.12.Onderhandelingen voor een nieuwe EU-ACS-Partnerschapsovereenkomst (stemming)
  7.13.Controle op de toepassing van het EU-recht in 2016 (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Samenstelling Parlement
 13.Ingekomen stukken
 14.Uitgebreide interpellaties (debat)
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten
 16.Verzoekschriften
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 18.Rooster van de volgende vergaderingen
 19.Sluiting van de vergadering
 20.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen
Definitieve uitgave (230 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (59 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (86 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (11 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (35 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (79 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (316 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (62 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (528 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (914 kb)
Laatst bijgewerkt op: 14 mei 2019Juridische mededeling