Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2007(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0223/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0223/2018

Συζήτηση :

PV 02/07/2018 - 22
CRE 02/07/2018 - 22

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2018 - 11.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0274

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

11.6. Τρισδιάστατη εκτύπωση: δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αστική ευθύνη (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τρισδιάστατη εκτύπωση, μια πρόκληση στους τομείς των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και της αστικής ευθύνης [2017/2007(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0274)

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου