Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 3 юли 2018 г. - Страсбург

20. Епидемия от ебола в Демократична република Конго (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Епидемия от ебола в в Демократична република Конго (2018/2742(RSP))

Karoline Edtstadler (действащ председател на Съвета) и Christos Stylianides (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Eleni Theocharous, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Lukas Mandl и Neena Gill.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Julie Ward и Notis Marias.

Изказаха се: Christos Stylianides и Karoline Edtstadler.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 4 юни 2019 г.Правна информация