Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2769(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000065/2018

Ingediende teksten :

O-000065/2018 (B8-0034/2018)

Debatten :

PV 03/07/2018 - 23
CRE 03/07/2018 - 23

Stemmingen :

PV 05/07/2018 - 6.14

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 3 juli 2018 - Straatsburg

23. Richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000065/2018) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld (B8-0034/2018)

Judith Sargentini (ter vervanging van de auteur) licht de vraag toe.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Frank Engel, namens de PPE-Fractie, Sylvie Guillaume, namens de S&D-Fractie, Jussi Halla-aho, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Tomáš Zdechovský, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Eva Joly, Steeve Briois, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Barbara Matera, Cécile Kashetu Kyenge en Ana Gomes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresolutie zal op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.14 van de notulen van 5.7.2018.

Laatst bijgewerkt op: 19 november 2018Juridische mededeling