Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2769(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000065/2018

Predkladané texty :

O-000065/2018 (B8-0034/2018)

Rozpravy :

PV 03/07/2018 - 23
CRE 03/07/2018 - 23

Hlasovanie :

PV 05/07/2018 - 6.14

Prijaté texty :


Zápisnica
Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg

23. Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000065/2018), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci (B8-0034/2018)

Judith Sargentini (v zastúpení autora) rozvinula otázku.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Frank Engel v mene skupiny PPE, Sylvie Guillaume v mene skupiny S&D, Jussi Halla-aho v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, David Coburn v mene skupiny EFDD, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Eva Joly, Steeve Briois, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Barbara Matera, Cécile Kashetu Kyenge a Ana Gomes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos.

Návrh uznesenia, ktorý sa predloží podľa článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámi neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.14 zápisnice zo dňa 5.7.2018.

Posledná úprava: 19. novembra 2018Právne oznámenie