Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Επισκόπηση της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (συζήτηση)
 3.Επανάληψη της συνεδρίασης
 4.Επισκόπηση της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (συνέχεια της συζήτησης)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Αυστριακής Προεδρίας (συζήτηση)
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Υποδοχή
 9.Σύνθεση του Σώματος
 10.Έλεγχος των εντολών
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας στην Αφρική και τη Μαδαγασκάρη *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  11.2.Παράταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  11.3.Κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (άρθρο 150 του Κανονισμού) * (ψηφοφορία)
  11.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/009 FR/Air France (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  11.5.Ο ρόλος των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  11.6.Τρισδιάστατη εκτύπωση: δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αστική ευθύνη (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  11.7.Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας ***I (ψηφοφορία)
  11.8.Ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ***I (ψηφοφορία)
  11.9.Κοινοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή: κατάργηση ***I (ψηφοφορία)
  11.10.Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας * (ψηφοφορία)
  11.11.Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο (ψηφοφορία)
  11.12.Διπλωματία στον τομέα του κλίματος (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Επανάληψη της συνεδρίασης
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 16.Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2018 (συζήτηση)
 17.Κατάθεση εγγράφων
 18.Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών ***I - Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων ***I - Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών ***I (συζήτηση)
 19.Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της (συζήτηση)
 20.Επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (συζήτηση)
 21.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 22.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 23.Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας (συζήτηση)
 24.Ο ορισμός των ΜΜΕ (συζήτηση)
 25.Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Αρμενίας *** - Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Αρμενίας (ψήφισμα) (συζήτηση)
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (185 kb)
19/11/2018 14:28
  Κατάσταση παρόντων (64 kb)
19/02/2019 09:08
 
Συνοπτικά πρακτικά (85 kb)
19/11/2018 14:28
  Κατάσταση παρόντων (12 kb)
19/02/2019 09:08
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (32 kb)
31/12/2018 16:06
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (54 kb)
21/12/2018 19:46
 
Συνοπτικά πρακτικά (291 kb)
19/11/2018 14:28
  Κατάσταση παρόντων (72 kb)
19/02/2019 09:08
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (453 kb)
31/12/2018 16:06
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (791 kb)
21/12/2018 19:46
Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου