Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 267kWORD 77k
Tiistai 3. heinäkuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos
1.Istunnon avaaminen
 2.Bulgarian puheenjohtajakauden tarkastelu (keskustelu)
 3.Istunnon jatkaminen
 4.Bulgarian puheenjohtajakauden tarkastelu (jatkoa keskustelulle)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Itävallan puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (keskustelu)
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Tervetulotoivotukset
 9.Parlamentin kokoonpano
 10.Valtakirjojen tarkastus
 11.Äänestykset
  11.1.EU:n ja Afrikan ja Madagaskarin lentoturvallisuusviraston välinen yhteistyösopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.2.EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkaminen *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.3.Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys (työjärjestyksen 150 artikla) * (äänestys)
  11.4.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/009 FR/Air France (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.5.Kaupunkien asema unionin institutionaalisissa puitteissa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.6.3D-tulostus: teollis- ja tekijänoikeudet sekä siviilioikeudellinen vastuu (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.7.Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelma ***I (äänestys)
  11.8.Integroidut maatilatilastot ***I (äänestys)
  11.9.Energiainfrastruktuuriin liittyvistä investointihankkeista ilmoittaminen: kumoaminen ***I (äänestys)
  11.10.Hallinnollista yhteistyötä arvonlisäveron alalla tehostavat toimenpiteet * (äänestys)
  11.11.Maailman alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaaminen (äänestys)
  11.12.Ilmastodiplomatia (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Istunnon jatkaminen
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 16.Eurooppa-neuvoston 28.–29. kesäkuuta 2018 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)
 17.Vastaanotetut asiakirjat
 18.Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat valvontavaatimukset ja erityiset säännöt ***I - Päivittäinen ja viikoittainen ajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva paikannus ***I - Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen ***I (keskustelu)
 19.Muuttoliikekriisi ja humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja sen rajoilla (keskustelu)
 20.Ebolaepidemia Kongon demokraattisessa tasavallassa (keskustelu)
 21.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 22.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 23.Suuntaviivoja jäsenvaltioille humanitaarisen avun kriminalisoinnin estämiseksi (keskustelu)
 24.Pk-yritysten määritelmä (keskustelu)
 25.EU:n ja Euratomin sekä Armenian välinen kumppanuussopimus *** - EU:n ja Euratomin sekä Armenian välinen kumppanuussopimus (päätöslauselma) (keskustelu)
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.07.


2. Bulgarian puheenjohtajakauden tarkastelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Bulgarian puheenjohtajakauden tarkastelu (2018/2592(RSP))

Puhemies piti lyhyen alustuspuheenvuoron, jossa hän kiitti neuvoston puheenjohtajavaltiota Bulgariaa sen tekemästä yhteistyöstä monella alalla ja erityisesti turvapaikkajärjestelmän uudistusta koskevan kysymyksen yhteydessä.

(Istunto keskeytettiin klo 9.09 istuntosalin audiojärjestelmän teknisen ongelman vuoksi.)

(Jatkoa keskustelulle: katso kohta 4)


3. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 9.40.


4. Bulgarian puheenjohtajakauden tarkastelu (jatkoa keskustelulle)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Bulgarian puheenjohtajakauden tarkastelu (2018/2592(RSP))

(Keskustelun alku: katso kohta 2)

Puhemies ilmoitti, että tietyt jäsenet olivat tulkkien vaatimuksia tukeakseen hidastaneet audiojärjestelmän palauttamista toimintaan.

Boyko Borissov (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puhemies ilmoitti, että teknisen ongelman vuoksi täysistunnon jatkuminen viivästyy 30 minuutilla, joten äänestykset alkavat klo 12.30.

Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Eric Andrieu S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Ilhan Kyuchyuk ALDE-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Zoltán Balczó.

Puheenvuorot: Mariya Gabriel (komission jäsen) ja Boyko Borissov.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI


5. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 10.24.


6. Itävallan puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Itävallan puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (2018/2593(RSP))

Sebastian Kurz (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puhemies piti lyhyen puheenvuoron.

Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Ulrike Trebesius ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton David Borrelli.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Cecilia Wikström, Michel Reimon, Dimitrios Papadimoulis, Laura Agea, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Daniel Caspary, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Peter Lundgren, Andrzej Grzyb, Mercedes Bresso, Branislav Škripek, Rolandas Paksas, Pilar del Castillo Vera, Evelyn Regner, Elisabetta Gardini, Eric Andrieu, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Eugen Freund ja Monika Beňová.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, José Blanco López, Notis Marias, Thomas Waitz, Georgios Epitideios, Maria Spyraki ja Maria Grapini.

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Jean-Claude Juncker ja Sebastian Kurz.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Puhetta johti
varapuhemies Zdzisław KRASNODĘBSKI


7. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.35.


8. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Australian valtuuskunnan, jota johtivat kenraalikuvernööri Peter Cosgrove ja aluekehityksestä, territorioista ja paikallishallinnosta vastaava ministeri John McVeigh.


9. Parlamentin kokoonpano

Kaja Kallas on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 5. syyskuuta 2018 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan mukaisesti parlamentti totesi hänen edustajantoimensa vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja antaa siitä tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.


10. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa Karine Gloanec Maurinin valtakirjan päteväksi 11. kesäkuuta 2018 alkaen ja Mirja Vehkaperän valtakirjan päteväksi 12. kesäkuuta 2018 alkaen.

°
° ° °

Xabier Benito Ziluaga käytti puheenvuoron.


11. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


11.1. EU:n ja Afrikan ja Madagaskarin lentoturvallisuusviraston välinen yhteistyösopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Afrikan ja Madagaskarin lentoturvallisuusviraston (ASECNA) välisen satelliittinavigoinnin kehittämistä ja siihen liittyvien palvelujen tarjoamista siviili-ilmailua varten ASECNAn vastuualueella koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta [11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0269)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


11.2. EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkaminen *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkamisesta [08166/2018 - C8-0259/2018- 2018/0067(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0270)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen jatkamiselle.


11.3. Euroopan suurteholaskennan yhteisyritys (työjärjestyksen 150 artikla) * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan suurteholaskennan yhteisyrityksen perustamisesta [COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0271)


11.4. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/009 FR/Air France (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Ranskan hakemus – EGF/2017/009 FR Air France) [COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0272)


11.5. Kaupunkien asema unionin institutionaalisissa puitteissa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö kaupunkien asemasta unionin institutionaalisissa puitteissa [2017/2037(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0273)


11.6. 3D-tulostus: teollis- ja tekijänoikeudet sekä siviilioikeudellinen vastuu (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö 3D-tulostuksen tuomista haasteista teollis- ja tekijänoikeuksille sekä siviilioikeudelliselle vastuulle [2017/2007(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0274)


11.7. Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustamisesta EU:n puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin tukemiseksi [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS, YHTEINEN JULKILAUSUMA ja KOMISSION JULKILAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0275)

Puheenvuorot:

Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta pyytääkseen, että tarkistuksista toimitetaan äänestys ennen alustavaa sopimusta työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (207 puolesta, 436 vastaan, 32 tyhjää).


11.8. Integroidut maatilatilastot ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi integroiduista maatilatilastoista sekä asetusten (EY) N:o 1166/2008 ja (EU) N:o 1337/2011 kumoamisesta [COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0276)


11.9. Energiainfrastruktuuriin liittyvistä investointihankkeista ilmoittaminen: kumoaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 256/2014 kumoamisesta [COM(2017)0769 - C8-0448/2017- 2017/0347(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0277)


11.10. Hallinnollista yhteistyötä arvonlisäveron alalla tehostavat toimenpiteet * (äänestys)

Mietintö muutetusta ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta hallinnollista yhteistyötä arvonlisäveron alalla tehostavien toimenpiteiden osalta [COM(2017)0706 - C8-0441/2017- 2017/0248(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0278)


11.11. Maailman alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaaminen (äänestys)

Mietintö maailman alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaamisesta, maakaappaukset mukaan lukien [2017/2206(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Francisco Assis (A8-0194/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENF-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (AFET-valiokunta)

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0279)


11.12. Ilmastodiplomatia (äänestys)

Mietintö ilmastodiplomatiasta [2017/2272(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijät: Arne Lietz ja Jo Leinen (A8-0221/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0280)


12. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Kazimierz Michał Ujazdowski - A8-0203/2018
Curzio Maltese, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák ja Daniel Hannan

Mietintö Joëlle Bergeron - A8-0223/2018
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák ja Daniel Hannan

Mietintö Françoise Grossetête - A8-0037/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Xabier Benito Ziluaga, Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, John Howarth ja Dobromir Sośnierz

Mietintö Maria Gabriela Zoană - A8-0300/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi ja Notis Marias

Mietintö Francisco Assis - A8-0194/2018
Younous Omarjee, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Adam Szejnfeld ja Molly Scott Cato

Mietintö Arne Lietz ja Jo Leinen - A8-0221/2018
Urszula Krupa, Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Tibor Szanyi, José Inácio Faria, Seán Kelly ja Michaela Šojdrová.


13. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.44.)

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI


14. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.05.


15. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


16. Eurooppa-neuvoston 28.–29. kesäkuuta 2018 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 28.–29. kesäkuuta 2018 pidetyn kokouksen päätelmät (2018/2591(RSP))

Puhemies antoi lyhyen julkilausuman alustaakseen keskustelun ja palautti mieliin, että parlamentti on päättänyt pyytää neuvostoa hyväksymään turvapaikkajärjestelmän uudistuksen.

Donald Tusk (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Curzio Maltese GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Diane James.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michaela Šojdrová, Hans-Olaf Henkel, Sven Giegold, João Pimenta Lopes, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Esteban González Pons, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Iratxe García Pérez, Tanja Fajon, Richard Sulík, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Ernest Urtasun, Javier Couso Permuy, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hilde Vautmans, Dobromir Sośnierz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Renaud Muselier, Paulo Rangel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ana Gomes, Elena Valenciano, Laurenţiu Rebega, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Angelo Ciocca, Lampros Fountoulis, Luděk Niedermayer, Birgit Sippel, Sander Loones, Kristina Winberg, Danilo Oscar Lancini, Konstantinos Papadakis, Gunnar Hökmark, Patrizia Toia, Zoltán Balczó, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tonino Picula, Elly Schlein, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernard Monot, Knut Fleckenstein, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès ja Seb Dance.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová.

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Eleftherios Synadinos, Milan Zver, Sylvie Guillaume ja Mirosław Piotrowski.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) ja Donald Tusk.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS


17. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat mietinnöt on vastaanotettu parlamentin valiokunnilta:

- Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä (2010/0310M(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/825 muuttamisesta rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattamiseksi ja sen yleistavoitteen mukauttamiseksi (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2018 varainhoitovuodeksi 2018, pääluokka III – Komissio: Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen voimassaolon jatkaminen (09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

- Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun neuvoston päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta (09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)) - AFCO-valiokunta - Esittelijät: Jo Leinen, Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)


18. Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat valvontavaatimukset ja erityiset säännöt ***I - Päivittäinen ja viikoittainen ajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva paikannus ***I - Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Merja Kyllönen, Wim van de Camp ja Ismail Ertug esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Martina Dlabajová (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Georges Bach (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Verónica Lope Fontagné (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andor Deli PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Pierre Vieu GUE/NGL-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, João Pimenta Lopes, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Gesine Meissner, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Richard Sulík, Angel Dzhambazki, Dominique Riquet, Danuta Jazłowiecka, Isabella De Monte, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune, Ole Christensen, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Ivica Tolić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Markus Ferber, Claudia Țapardel, Andrey Novakov, Marita Ulvskog, Anne Sander, Siôn Simon, Romana Tomc, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová ja Richard Sulík.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jérôme Lavrilleux, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Violeta Bulc, Merja Kyllönen ja Ismail Ertug.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2018, kohta 9.1, istunnon pöytäkirja 4.7.2018, kohta 9.2 ja istunnon pöytäkirja 4.7.2018, kohta 9.3.


19. Muuttoliikekriisi ja humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja sen rajoilla (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Muuttoliikekriisi ja humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja sen rajoilla (2018/2770(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Puheenvuorot: Francisco Assis S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää José Inácio Faria, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Fernando Ruas, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Dita Charanzová, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam ja Verónica Lope Fontagné.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Julie Ward ja João Pimenta Lopes, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää José Inácio Faria.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2018, kohta 6.13.


20. Ebolaepidemia Kongon demokraattisessa tasavallassa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Ebolaepidemia Kongon demokraattisessa tasavallassa (2018/2742(RSP))

Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) ja Christos Stylianides (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Bogdan Brunon Wenta PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Eleni Theocharous, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Lukas Mandl ja Neena Gill.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Julie Ward ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Christos Stylianides ja Karoline Edtstadler.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


21. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut Verts/ALE-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

LIBE-valiokunta: Jan Philipp Albrechtin tilalle Romeo Franz

terrorismia käsittelevä erityisvaliokunta: Jan Philipp Albrechtin tilalle Romeo Franz

suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta: Jan Philipp Albrechtin tilalle Romeo Franz

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


22. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Kristina Winberg ja Peter Lundgren ovat liittyneet ECR-ryhmän jäseniksi 3. heinäkuuta 2018 alkaen.


23. Suuntaviivoja jäsenvaltioille humanitaarisen avun kriminalisoinnin estämiseksi (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000065/2018) – Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Suuntaviivoja jäsenvaltioille humanitaarisen avun kriminalisoinnin estämiseksi (B8-0034/2018)

Judith Sargentini (laatijan sijainen) esitteli kysymyksen.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Frank Engel PPE-ryhmän puolesta, Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta, Jussi Halla-aho ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Tomáš Zdechovský, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Eva Joly, Steeve Briois, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Barbara Matera, Cécile Kashetu Kyenge ja Ana Gomes.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga ja Georgios Epitideios.

Dimitris Avramopoulos käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävästä päätöslauselmaesityksestä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.7.2018, kohta 6.14.


24. Pk-yritysten määritelmä (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000050/2018) – Markus Pieper ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Pk-yritysten määritelmä (B8-0031/2018)

Markus Pieper esitteli kysymyksen.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Paul Rübig PPE-ryhmän puolesta, Patrizia Toia S&D-ryhmän puolesta, Caroline Nagtegaal ALDE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Ivan Štefanec, Carlos Zorrinho, Adam Szejnfeld, José Blanco López ja Maria Spyraki.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Julie Ward, Jiří Pospíšil ja Danuta Jazłowiecka.

Elżbieta Bieńkowska käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Markus Pieper ITRE-valiokunnan puolesta pk-yritysten määritelmästä (2018/2545(RSP)) (B8-0304/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2018, kohta 6.14.


25. EU:n ja Euratomin sekä Armenian välinen kumppanuussopimus *** - EU:n ja Euratomin sekä Armenian välinen kumppanuussopimus (päätöslauselma) (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kokonaisvaltaisen ja tehostetun kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: László Tőkés (A8-0177/2018)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kokonaisvaltaisen ja tehostetun kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta [2017/2269(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: László Tőkés (A8-0179/2018)

László Tőkés esitteli suosituksen ja mietinnön.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: David McAllister PPE-ryhmän puolesta, Janusz Zemke S&D-ryhmän puolesta, Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta, Ilhan Kyuchyuk ALDE-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Frank Engel, Jaromír Štětina, Željana Zovko ja Michaela Šojdrová.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil.

Puheenvuorot: Federica Mogherini ja László Tőkés.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2018, kohta 6.3 ja istunnon pöytäkirja 4.7.2018, kohta 6.4.


26. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 624.394/OJME).


27. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.57.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Albiol Guzmán, Atkinson, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Päivitetty viimeksi: 19. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus