Indeks 
Zapisnik
PDF 267kWORD 77k
Utorak, 3. srpnja 2018. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Pregled bugarskog predsjedanja Vijećem (rasprava)
 3.Nastavak dnevne sjednice
 4.Pregled bugarskog predsjedanja Vijećem (nastavak rasprave)
 5.Nastavak dnevne sjednice
 6.Predstavljanje programa aktivnosti austrijskog predsjedništva (rasprava)
 7.Nastavak dnevne sjednice
 8.Dobrodošlica
 9.Sastav Parlamenta
 10.Provjera valjanosti mandata
 11.Glasovanje
  11.1.Sporazum o suradnji između EU-a i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  11.2.Produljenje Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između EU-a i SAD-a *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  11.3.Europsko zajedničko poduzeće za računalstvo visokih performansi (članak 150. Poslovnika) * (glasovanje)
  11.4.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/009 FR/Air France (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  11.5.Uloga gradova u institucionalnom okviru Unije (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  11.6.Trodimenzionalni ispis: prava intelektualnoga vlasništva i građanskopravna odgovornost (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  11.7.Europski program industrijskog razvoja u području obrane ***I (glasovanje)
  11.8.Integrirana statistika na razini poljoprivrednih gospodarstava ***I (glasovanje)
  11.9.Obavješćivanje o investicijskim projektima u području energetske infrastrukture: stavljanje izvan snage ***I (glasovanje)
  11.10.Mjere za jačanje administrativne suradnje u području poreza na dodanu vrijednost * (glasovanje)
  11.11.Kršenje prava autohtonih naroda u svijetu (glasovanje)
  11.12.Klimatska diplomacija (glasovanje)
 12.Obrazloženja glasovanja
 13.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 14.Nastavak dnevne sjednice
 15.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 16.Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 28. i 29. lipnja 2018. (rasprava)
 17.Podnošenje dokumenata
 18.Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa ***I - Dnevno i tjedno vrijeme vožnje, minimalne stanke i razdoblja odmora te pozicioniranje s pomoću tahografa ***I - Prilagodba kretanjima u sektoru cestovnog prometa ***I (rasprava)
 19.Migracijska kriza i humanitarna situacija u Venezueli i na njezinim granicama (rasprava)
 20.Izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongu (rasprava)
 21.Sastav odbora i izaslanstava
 22.Sastav klubova zastupnika
 23.Smjernice za države članice kako bi se spriječila kriminalizacija humanitarne pomoći (rasprava)
 24.Definicija MSP-ova (rasprava)
 25.Sporazum o partnerstvu između EU-a i EZAE-a i Armenije *** - Sporazum o partnerstvu između EU-a i EZAE-a i Armenije (rezolucija) (rasprava)
 26.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 27.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:07 h.


2. Pregled bugarskog predsjedanja Vijećem (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Pregled bugarskog predsjedanja Vijećem (2018/2592(RSP))

Predsjednik je održao kratki pozdravni govor i zahvalio bugarskom predsjedanju Vijećem na suradnji u različitim predmetima, a posebno na reformi sustava za azil.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 9:09 zbog tehničkog problema sa sustavom ozvučenja u dvorani).

(Nastavak rasprave: vidi točku 4.)


3. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 9:40 h.


4. Pregled bugarskog predsjedanja Vijećem (nastavak rasprave)

Pregled bugarskog predsjedanja Vijećem (2018/2592(RSP))

(Početak rasprave: vidi točku 2.)

Predsjednik je obavijestio da su neki zastupnici, kako bi podržali usmene prevoditelje u njihovim zahtjevima, omeli popravak sustava ozvučenja zbog čega je on trajao dulje od predviđenog.

Boyko Borissov (predsjedatelj Vijeća) dao je izjavu u ime Vijeća.

Predsjednik j obavijestio da će se zbog tehničkog problema nastavak plenarnih aktivnosti pomaknuti za 30 minuta te da će glasovanje započeti u 12:30.

Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dao je izjavu u ime Komisije.

Govorio je Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Eric Andrieu, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ilhan Kyuchyuk, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik.

Govorili su: Mariya Gabriel (članica Komisije) i Boyko Borissov.

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica nakratko je prekinuta)

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik


5. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 10:24 h.


6. Predstavljanje programa aktivnosti austrijskog predsjedništva (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Predstavljanje programa aktivnosti austrijskog predsjedništva (2018/2593(RSP))

Sebastian Kurz (predsjedatelj Vijeća) dao je izjavu.

Predsjednik se kratko obratio zastupnicima.

Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Udo Bullmann, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ulrike Trebesius, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Nigel Farage, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Harald Vilimsky, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i David Borrelli, nezavisni zastupnik.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Anneleen Van Bossuyt, Cecilia Wikström, Michel Reimon, Dimitrios Papadimoulis, Laura Agea, Marcel de Graaff, Udo Voigt, Daniel Caspary, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Kateřina Konečná, Peter Lundgren, Andrzej Grzyb, Mercedes Bresso, Branislav Škripek, Rolandas Paksas, Pilar del Castillo Vera, Evelyn Regner, Elisabetta Gardini, Eric Andrieu, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Eugen Freund i Monika Beňová.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, José Blanco López, Notis Marias, Thomas Waitz, Georgios Epitideios, Maria Spyraki i Maria Grapini.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

Govorili su: Jean-Claude Juncker i Sebastian Kurz.

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica nakratko je prekinuta)

PREDSJEDA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
potpredsjednik


7. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:35 h.


8. Dobrodošlica

Predsjednik je u ime Parlamenta poželio dobrodošlicu australijskom izaslanstvu pod vodstvom generalnog guvernera Petera Cosgrovea i ministra regionalnog razvoja, teritorija i lokalne uprave Johna McVeigha, koji su sjednicu pratili s počasne galerije.


9. Sastav Parlamenta

Kaja Kallas pisanim je putem podnijela ostavku na mjesto zastupnice u Parlamentu s učinkom od 5. rujna 2018.

Sukladno članku 4. Poslovnika, Parlament je utvrdio slobodno zastupničko mjesto s učinkom od tog datuma te je o tome obavijestio dotično nadležno nacionalno tijelo.


10. Provjera valjanosti mandata

Na prijedlog odbora JURI, Parlament je odlučio potvrditi mandate zastupnica Karine Gloanec Maurin i Mirje Vehkaperä s učinkom od 11. odnosno 12. lipnja 2018.

°
° ° °

Govorio je Xabier Benito Ziluaga.


11. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


11.1. Sporazum o suradnji između EU-a i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o suradnji između Europske unije i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru (ASECNA) u pogledu razvoja satelitske navigacije i pružanja povezanih usluga u području nadležnosti ASECNA-e u korist civilnog zrakoplovstva [11351/2017 - C8-0018/2018 - 2017/0104(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Jerzy Buzek (A8-0213/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0269)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


11.2. Produljenje Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između EU-a i SAD-a *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća o produljenju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Sjedinjenih Američkih Država [08166/2018 - C8-0259/2018- 2018/0067(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Rolandas Paksas (A8-0212/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0270)

Parlament je odobrio produljenje Sporazuma.


11.3. Europsko zajedničko poduzeće za računalstvo visokih performansi (članak 150. Poslovnika) * (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za računalstvo visokih performansi [COM(2018)0008 - C8-0037/2018 - 2018/0003(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG KOMISIJE I AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0271)


11.4. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/009 FR/Air France (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Francuska – EGF/2017/009 FR/ Air France) [COM(2018)0230 - C8-0161/2018 - 2018/2059(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Alain Lamassoure (A8-0210/2018)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0272)


11.5. Uloga gradova u institucionalnom okviru Unije (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o ulozi gradova u institucionalnom okviru Unije [2017/2037(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0273)


11.6. Trodimenzionalni ispis: prava intelektualnoga vlasništva i građanskopravna odgovornost (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o trodimenzionalnom ispisu, izazovu u području prava intelektualnoga vlasništva i građanskopravne odgovornosti [2017/2007(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0274)


11.7. Europski program industrijskog razvoja u području obrane ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije EU-a [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM, ZAJEDNIČKA IZJAVA i IZJAVA KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2018)0275)

Govorili su:

Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, prije glasovanja, kako bi zatražio glasoavnje o amandmanu prije skalpanja privremenog sporazuma, u skladu s člankom 59. stavkom 3. Poslovnika.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (207 za, 436 protiv, 32 suzdržanih) odbio zahtjev.


11.8. Integrirana statistika na razini poljoprivrednih gospodarstava ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1166/2008 i (EU) br. 1337/2011 [COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0276)


11.9. Obavješćivanje o investicijskim projektima u području energetske infrastrukture: stavljanje izvan snage ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 256/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o obavješćivanju Komisije o investicijskim projektima u području energetske infrastrukture u Europskoj uniji [COM(2017)0769 - C8-0448/2017- 2017/0347(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Barbara Kappel (A8-0211/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2018)0277)


11.10. Mjere za jačanje administrativne suradnje u području poreza na dodanu vrijednost * (glasovanje)

Izvješće o izmijenjenom Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost [COM(2017)0706 - C8-0441/2017- 2017/0248(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Roberts Zīle (A8-0215/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0278)


11.11. Kršenje prava autohtonih naroda u svijetu (glasovanje)

Izvješće o kršenju prava autohtonih naroda u svijetu, uključujući jagmu za zemljištem [2017/2206(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Francisco Assis (A8-0194/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (koji je podnio Klub ENF-a)

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE (odbor AFET)

Usvojen (P8_TA(2018)0279)


11.12. Klimatska diplomacija (glasovanje)

Izvješće o klimatskoj diplomaciji [2017/2272(INI)] - Odbor za vanjske poslove - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelji: Arne Lietz i Jo Leinen (A8-0221/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0280)


12. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Kazimierz Michał Ujazdowski - A8-0203/2018
Curzio Maltese, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák i Daniel Hannan

Izvješće: Joëlle Bergeron - A8-0223/2018
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák i Daniel Hannan

Izvješće: Françoise Grossetête - A8-0037/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Xabier Benito Ziluaga, Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, John Howarth i Dobromir Sośnierz

Izvješće: Maria Gabriela Zoană - A8-0300/2017
Momchil Nekov, Tibor Szanyi i Notis Marias

Izvješće: Francisco Assis - A8-0194/2018
Younous Omarjee, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Adam Szejnfeld i Molly Scott Cato

Izvješće: Arne Lietz i Jo Leinen - A8-0221/2018
Urszula Krupa, Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Tibor Szanyi, José Inácio Faria, Seán Kelly i Michaela Šojdrová.


13. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:44 h.)

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik


14. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:05 h.


15. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


16. Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 28. i 29. lipnja 2018. (rasprava)

Izjave Europskog vijeća i Komisije: Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 28. i 29. lipnja 2018. (2018/2591(RSP))

Predsjednik je dao kratku izjavu kako bi najavio raspravu i podsjetio da je Parlament odlučan zatražiti Vijeće da usvoji reformu sustava azila.

Donald Tusk (predsjednik Europskog vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Udo Bullmann, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Curzio Maltese, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Nigel Farage, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Nicolas Bay, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Diane James, nezavisna zastupnica.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Janusz Lewandowski, Maria João Rodrigues, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Michaela Šojdrová, Hans-Olaf Henkel, Sven Giegold, João Pimenta Lopes, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Esteban González Pons, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Iratxe García Pérez, Tanja Fajon, Richard Sulík, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari, Ernest Urtasun, Javier Couso Permuy, Rolandas Paksas, Gerolf Annemans, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Hilde Vautmans, Dobromir Sośnierz, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Renaud Muselier, Paulo Rangel, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Ana Gomes, Elena Valenciano, Laurenţiu Rebega, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Angelo Ciocca, Lampros Fountoulis, Luděk Niedermayer, Birgit Sippel, Sander Loones, Kristina Winberg, Danilo Oscar Lancini, Konstantinos Papadakis, Gunnar Hökmark, Patrizia Toia, Zoltán Balczó, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tonino Picula, Elly Schlein, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bernard Monot, Knut Fleckenstein, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès i Seb Dance.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Michaela Šojdrová.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Eleftherios Synadinos, Milan Zver, Sylvie Guillaume i Mirosław Piotrowski.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) i Donald Tusk.

Rasprava je zaključena.

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik


17. Podnošenje dokumenata

Podnesena su sljedeća izvješća odbora:

- Izvješće o prijedlogu nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Iraka, s druge strane (2010/0310M(NLE)) - AFET - izvjestiteljica: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/825 radi povećanja financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama i izmjene njegova općeg cilja (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)) - REGI - izvjestiteljica: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2018 Europske unije za financijsku godinu 2018., dio III. – Komisija: proširenje Instrumenta za izbjeglice u Turskoj (09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)) - BUDG - izvjestitelj: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

- Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o izmjeni Akta o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima, priloženog Odluci Vijeća 76/787/EZUČ, EEZ, Euratom od 20. rujna 1976. (09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)) - AFCO - izvjestiteljice: Jo Leinen, Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)


18. Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa ***I - Dnevno i tjedno vrijeme vožnje, minimalne stanke i razdoblja odmora te pozicioniranje s pomoću tahografa ***I - Prilagodba kretanjima u sektoru cestovnog prometa ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru [COM(2017)0281 - C8-0169/2017- 2017/0123(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Merja Kyllönen, Wim van de Camp i Ismail Ertug predstavili su svoja izvješća.

Govorili su: Martina Dlabajová (izvjestiteljica za mišljenje Odbora EMPL) i Georges Bach (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL).

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorili su: Verónica Lope Fontagné (izvjestiteljica za mišljenje Odbora EMPL), Andor Deli, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kathleen Van Brempt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kosma Złotowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Karima Delli, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marie-Pierre Vieu, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Margot Parker, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marie-Christine Arnautu, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Roberts Zīle, Izaskun Bilbao Barandica, Terry Reintke, João Pimenta Lopes, Marian-Jean Marinescu, Inés Ayala Sender, Evžen Tošenovský, Gesine Meissner, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Richard Sulík, Angel Dzhambazki, Dominique Riquet, Danuta Jazłowiecka, Isabella De Monte, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek, Matthijs van Miltenburg, Deirdre Clune, Ole Christensen, Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Ivica Tolić, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Markus Ferber, Claudia Țapardel, Andrey Novakov, Marita Ulvskog, Anne Sander, Siôn Simon, Romana Tomc, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová i Richard Sulík.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jérôme Lavrilleux, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto i Maria Grapini.

Govorili su: Violeta Bulc, Merja Kyllönen i Ismail Ertug.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.1 zapisnika od 4.7.2018., točka 9.2 zapisnika od 4.7.2018. i točka 9.3 zapisnika od 4.7.2018..


19. Migracijska kriza i humanitarna situacija u Venezueli i na njezinim granicama (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Migracijska kriza i humanitarna situacija u Venezueli i na njezinim granicama (2018/2770(RSP))

Christos Stylianides (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorio je Agustín Díaz de Mera García Consuegra, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Lívia JÁRÓKA
potpredsjednica

Govorili su: Francisco Assis, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Beatriz Becerra Basterrechea, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Molly Scott Cato, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Javier Couso Permuy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je odbio pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio José Inácio Faria, Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Joëlle Mélin, u ime Kluba zastupnika ENF-a, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Jáuregui Atondo, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Fernando Ruas, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Dita Charanzová, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam i Verónica Lope Fontagné.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Julie Ward i João Pimenta Lopes, koji je odbio pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio José Inácio Faria.

Govorio je Christos Stylianides.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.13 zapisnika od 5.7.2018..


20. Izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongu (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongu (2018/2742(RSP))

Karoline Edtstadler (predsjedateljica Vijeća) i Christos Stylianides (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Bogdan Brunon Wenta, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Charles Goerens, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Piernicola Pedicini, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Eleni Theocharous, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Lukas Mandl i Neena Gill.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Julie Ward i Notis Marias.

Govorili su: Christos Stylianides i Karoline Edtstadler.

Rasprava je zaključena.


21. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od kluba zastupnika Verts/ALE-a primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor LIBE: Romeo Franz umjesto Jana Philippa Albrechta.

Posebni odbor za terorizamPosebni odbor o terorizmu: Romeo Franz umjesto Jana Philippa Albrechta.

Izaslanstvo za odnose s Izraelom: Romeo Franz umjesto Jana Philippa Albrechta.

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


22. Sastav klubova zastupnika

Kristina Winberg i Peter Lundgren članovi su Kluba zastupnika ECR-a od 3. srpnja 2018.


23. Smjernice za države članice kako bi se spriječila kriminalizacija humanitarne pomoći (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000065/2018) koje je postavio Claude Moraes, u ime odbora LIBE, Komisiji: Smjernice za države članice kako bi se spriječila kriminalizacija humanitarne pomoći (B8-0034/2018)

Judith Sargentini (umjesto podnositelja) obrazložila je pitanje.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Frank Engel, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Sylvie Guillaume, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jussi Halla-aho, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Tomáš Zdechovský, Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, David Coburn, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Auke Zijlstra, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Eva Joly, Steeve Briois, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Barbara Matera, Cécile Kashetu Kyenge i Ana Gomes.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga i Georgios Epitideios.

Govorio je Dimitris Avramopoulos.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.14 zapisnika od 5.7.2018..


24. Definicija MSP-ova (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000050/2018) koje je postavio Markus Pieper, u ime Odbora ITRE, Komisiji: Definicija malih i srednjih poduzeća (B8-0031/2018)

Markus Pieper obrazložio je pitanje.

Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Paul Rübig, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Patrizia Toia, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Caroline Nagtegaal, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Dario Tamburrano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Ivan Štefanec, Carlos Zorrinho, Adam Szejnfeld, José Blanco López i Maria Spyraki.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Julie Ward, Jiří Pospíšil i Danuta Jazłowiecka.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Markus Pieper, u ime Odbora ITRE, o definiciji malih i srednjih poduzeća (2018/2545(RSP)) (B8-0304/2018).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.14 zapisnika od 4.7.2018..


25. Sporazum o partnerstvu između EU-a i EZAE-a i Armenije *** - Sporazum o partnerstvu između EU-a i EZAE-a i Armenije (rezolucija) (rasprava)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: László Tőkés (A8-0177/2018)

Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane [2017/2269(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: László Tőkés (A8-0179/2018)

László Tőkés predstavio je preporuku i izvješće.

Govorila je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Govorili su: David McAllister, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Janusz Zemke, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sajjad Karim, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ilhan Kyuchyuk, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Frank Engel, Jaromír Štětina, Željana Zovko i Michaela Šojdrová.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Jiří Pospíšil.

Govorili su: Federica Mogherini i László Tőkés.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.3 zapisnika od 4.7.2018. i točka 6.4 zapisnika od 4.7.2018..


26. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 624.394/OJME).


27. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:57.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Albiol Guzmán, Atkinson, Comi, Crowley, Finch, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Morvai, Ponga, Punset

Posljednje ažuriranje: 19. studenog 2018.Pravna napomena