Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 4. heinäkuuta 2018 - Strasbourg

3. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraava ehdotus säädösvallan siirron nojalla annettavaksi delegoiduksi säädökseksi:

- Komission delegoitu asetus tiettyjen pohjakalakantojen kalastuksia lounaisilla vesialueilla koskevasta poisheittämissuunnitelmasta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/2374 oikaisemisesta (C(2018)03989 - 2018/2787(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 28. kesäkuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka määräaikaa on muutettu 1 kuukaudesta 3 kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus (EU) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 täydentämisestä toimituskuria koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2018)03097 – 2018/2725(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 25. toukokuuta 2018 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Päivitetty viimeksi: 19. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus