Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 4. juli 2018 - StrasbourgEndelig udgave

4. Drøftelse med Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, om Europas fremtid (forhandling)
CRE

Drøftelse med Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, om Europas fremtid (2018/2729(RSP))

Formanden holdt en kort tale til indledning.

Talere: Mateusz Morawiecki (Polens premierminister) og Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen (formanden om Ryszard Antoni Legutkos indlæg), Dobromir Sośnierz om formandens indlæg (formanden gav præciserende oplysninger), Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen (formanden gav præciserende oplysninger), Gerard Batten for EFDD-Gruppen, Stanisław Żółtek for ENF-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger (formanden om Dobromir Sośnierz' indlæg).

Taler: Mateusz Morawiecki.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Sophia in 't Veld, Judith Sargentini, Barbara Spinelli, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Viviane Reding, Elly Schlein, Karol Karski, Helmut Scholz, Jean-Luc Schaffhauser, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ramón Jáuregui Atondo, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Hans-Olaf Henkel, Frank Engel, Krystyna Łybacka, Michael Gahler og Janusz Zemke.

Taler: Mateusz Morawiecki.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 19. november 2018Juridisk meddelelse