Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 4 juli 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

4. Diskussion med Polens premiärminister Mateusz Morawiecki om EU:s framtid (debatt)
CRE

Diskussion med Polens premiärminister Mateusz Morawiecki om EU:s framtid (2018/2729(RSP))

Talmannen gjorde ett kort uttalande som inledning på debatten.

Talare: Mateusz Morawiecki (Polens premiärminister) och Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen (talmannen yttrade sig om Ryszard Antoni Legutkos inlägg), Dobromir Sośnierz, yttrade sig om talmannens inlägg (talmannen gjorde ett förtydligande), Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen (talmannen gjorde ett förtydligande), Gerard Batten för EFDD-gruppen, Stanisław Żółtek för ENF-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös (talmannen yttrade sig om Dobromir Sośnierz inlägg).

Talare: Mateusz Morawiecki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Sophia in 't Veld, Judith Sargentini, Barbara Spinelli, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Viviane Reding, Elly Schlein, Karol Karski, Helmut Scholz, Jean-Luc Schaffhauser, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ramón Jáuregui Atondo, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Hans-Olaf Henkel, Frank Engel, Krystyna Łybacka, Michael Gahler och Janusz Zemke.

Talare: Mateusz Morawiecki.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande