Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 4. srpnja 2018. - StrasbourgZavršno izdanje

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

5. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednica je priopćila da je zaprimila zajtjev za glasovanje od klubova Verts/ALE-a, GUE/NGL-a, EFDD-a i ENF-a te određenog broja zastupnika o odluci odbora AFCO o pokretanju međuinstitucijskih pregovora na temelju izvješća o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj građanskoj inicijativi (COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)) - Izvjestitelj: György Schöpflin (A8-0226/2018), koja je najavljena u zapisniku od ponedjeljka 2. srpnja 2018. (točka 9. zapisnika od 2.7.2018.).

Predsjednica je priopćila da je zaprimila zajtjev za glasovanje od klubova Verts/ALE-a, GUE/NGL-a i EFDD-a te određenog broja zastupnika o odluci odbora JURI o pokretanju međuinstitucijskih pregovora na temelju izvješća o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu (COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)) - Izvjestitelj: Axel Voss (A8-0245/2018), koja je najavljena u zapisniku od ponedjeljka 2. srpnja 2018. (točka 9. zapisnika od 2.7.2018.).

Glasovanja će se održati sljedeći dan u skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika

Predsjednica je priopćila da nije zaprimila zahtjev određenog broja zastupnika kao ni jednog ili više klubova zastupnika koji bi dosegao barem srednji prag u pogledu drugih odluka o pokretanju međuinstitucijskih pregovora najavljenih u zapisniku od 2. srpnja 2018. (točka 9. zapisnika od 2.7.2018.).

Odbor ECON je tako mogao započeti s pregovorima nakon isteka roka predviđenog člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika.

Posljednje ažuriranje: 19. studenog 2018.Pravna napomena