Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 4. jūlijs - StrasbūraGalīgā redakcija

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

5. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītāja paziņoja, ka viņa ir saņēmusi Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD un ENF grupas un zināma skaita deputātu pieprasījumu balsot par pirmdienas, 2018. gada 2. jūlija, sēdes protokolā (2.7.2018. protokola 9. punkts) paziņoto AFCO komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas pilsoņu iniciatīvu (COM(2017)0482 - C8-0308/2017- 2017/0220(COD)) - Referents: György Schöpflin (A8-0226/2018).

Sēdes vadītāja paziņoja, ka viņa ir saņēmusi Verts/ALE, GUE/NGL un EFDD grupas un zināma skaita deputātu pieprasījumu balsot par pirmdienas, 2018. gada 2. jūlija, sēdes protokolā (2.7.2018. protokola 9. punkts) paziņoto JURI komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū (COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)) - Referents: Axel Voss (A8-0245/2018).

Balsošana notiks nākamajā dienā saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu.

Sēdes vadītāja paziņoja, ka viņa nav saņēmusi nevienu pieprasījumu no politiskās grupas vai grupām vai deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, par pārējiem pirmdienas, 2018. gada 2. jūlija, protokolā (2.7.2018. protokola 9. punkts) paziņotajiem lēmumiem uzsākt iestāžu sarunas.

Līdz ar to ECON komiteja pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā paredzētā termiņa beigām varēja sākt sarunas.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 19. novembrisJuridisks paziņojums