Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0810(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0219/2018

Ingivna texter :

A8-0219/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/07/2018 - 6.8
CRE 04/07/2018 - 6.8

Antagna texter :

P8_TA(2018)0288

Protokoll
Onsdagen den 4 juli 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

6.8. Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken: clearingsystem och betalningssystem ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om utkastet till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Gabriel Mato och Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

REKOMMENDATION FRÅN EUROPEISKA CENTRALBANKEN SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0288)

Talare: Gabriel Mato yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.

Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande