Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0115(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0200/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0200/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2018 - 6.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0289

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6.9. Φορολόγηση οχημάτων: Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής, όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη φορολόγηση των οχημάτων [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0289)

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου