Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2057(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0209/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0209/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2018 - 6.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0290

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6.10. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2018: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2017 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2017 [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0290)

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου