Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2758(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0313/2018

Внесени текстове :

B8-0313/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/07/2018 - 6.12

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 4 юли 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

6.12. Делегирано решение на Комисията за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за инвестиционни проекти извън Съюза, що се отнася до Иран

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 105, параграф 3 от Правилника за дейността от Jonathan Bullock, от името на групата EFDD, относно Делегирано решение (ЕС) .../... на Комисията от 6 юни 2018 г. за изменение на приложение III към Решение № 466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза, що се отнася до Иран (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемане на предложението за резолюция)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се

Последно осъвременяване: 3 юни 2019 г.Правна информация