Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2758(DEA)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0313/2018

Ingediende teksten :

B8-0313/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 04/07/2018 - 6.12

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 4 juli 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

6.12. Bezwaar tegen het gedelegeerd besluit van de Commissie tot verlening van een EU-garantie aan de Europese Investeringsbank met betrekking tot investeringsprojecten buiten de Unie, wat betreft Iran

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 3, van het Reglement, door Jonathan Bullock, namens de EFDD-Fractie, over de Gedelegeerde Verordening van de Commissie (EU) .../... van 6 juni 2018 tot wijziging van bijlage III bij Besluit nr. 466/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie, wat betreft Iran (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(Gekwalificeerde meerderheid voor aanneming van de ontwerpresolutie)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen

Laatst bijgewerkt op: 19 november 2018Juridische mededeling