Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2758(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0313/2018

Ingivna texter :

B8-0313/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/07/2018 - 6.12

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 4 juli 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

6.12. Kommissionens delegerade beslut om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU, vad gäller Iran

Resolutionsförslag, framlagt i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen av Jonathan Bullock för EFDD-gruppen, om kommissionens delegerade förordning (EU) .../... av den 6 juni 2018 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU, vad gäller Iran (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(Majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades

Senaste uppdatering: 19 november 2018Rättsligt meddelande