Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 4. července 2018 - ŠtrasburkKonečné znění

6. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Program na podporu strukturálních reforem: finanční krytí a obecný cíl ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0281)

Po hlasování vystoupila Ruža Tomašić s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


6.2. Reforma volebního práva Evropské unie *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, jenž je připojen k rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom ze dne 20. září 1976 [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajové: Jo Leinen a Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0282)

Parlament schválil návrh rozhodnutí Rady.


6.3. Dohoda o partnerství mezi EU a ESAE a Arménií *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé jménem Unie [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: László Tőkés (A8-0177/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0283)

Parlament schválil uzavření dohody.


6.4. Dohoda o partnerství mezi EU a ESAE a Arménií (usnesení) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé jménem Unie [2017/2269(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: László Tőkés (A8-0179/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0284)


6.5. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0285)

Parlament schválil uzavření dohody.


6.6. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem (usnesení) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva obsahující nelegislativní usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé [2010/0310M(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0286)


6.7. Dohoda mezi EU a Novým Zélandem o změnách koncesí (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Novým Zélandem podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0287)

Parlament schválil uzavření dohody.


6.8. Statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky: zúčtovací a platební systémy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění článek 22 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Hospodářský a měnový výbor - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajové: Gabriel Mato a Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0288)

Po hlasování vystoupil Gabriel Mato s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


6.9. Zdanění vozidel: výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o jistá ustanovení o zdanění vozidel [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0289)


6.10. Návrh opravného rozpočtu č. 2/2018: zapsání přebytku z rozpočtového roku 2017 (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2018 na rozpočtový rok 2018: zapsání přebytku z rozpočtového roku 2017 [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0290)


6.11. Návrh opravného rozpočtu č. 3/2018: prodloužení nástroje pro uprchlíky v Turecku (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2018 na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise: prodloužení nástroje pro uprchlíky v Turecku [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0291)


6.12. Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii, pokud jde o Írán

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 105 odst. 3 jednacího řádu předložil Jonathan Bullock za skupinu EFDD, o rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci ze dne 6. června 2018 o změně přílohy III rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii, pokud jde o Írán (C(2018)03730 - 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(pro přijetí návrhu usnesení se požaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut


6.13. Směrem k vnější strategii EU proti sňatkům v raném věku a nuceným sňatkům (hlasování)

Zpráva na téma „Směrem k vnější strategii EU proti sňatkům v raném věku a nuceným sňatkům – další kroky“ [2017/2275(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Charles Goerens (A8-0187/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0292)


6.14. Definice malých a středních podniků (hlasování)

Návrh usnesení B8-0304/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0293)


6.15. Jednání o komplexní dohodě EU-Ázerbájdžán (hlasování)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k jednání o komplexní dohodě mezi EU a Ázerbájdžánem [2017/2056(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P8_TA(2018)0294)

(pokračování hlasování: viz bod 9 zápisu ze dne 4.7.2018)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:01 před slavnostním zasedáním.)

Poslední aktualizace: 19. listopadu 2018Právní upozornění