Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 4. heinäkuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos

6. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Rakenneuudistusten tukiohjelma: rahoituspuitteet ja yleistavoite ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/825 muuttamisesta rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattamiseksi ja sen yleistavoitteen mukauttamiseksi [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0281)

Ruža Tomašić käytti äänestyksen jälkeen puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


6.2. Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun neuvoston päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijät: Jo Leinen ja Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

(parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0282)

Parlamentti hyväksyi esityksen neuvoston päätökseksi.


6.3. EU:n ja Euratomin sekä Armenian välinen kumppanuussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kokonaisvaltaisen ja tehostetun kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: László Tőkés (A8-0177/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0283)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.4. EU:n ja Euratomin sekä Armenian välinen kumppanuussopimus (päätöslauselma) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kokonaisvaltaisen ja tehostetun kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta [2017/2269(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: László Tőkés (A8-0179/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0284)


6.5. EU:n ja Irakin kumppanuus- ja yhteistyösopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0285)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.6. EU:n ja Irakin kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä [2010/0310M(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0286)


6.7. EU:n ja Uuden-Seelannin välinen sopimus myönnytysten muuttamisesta (Kroatian liittymisen johdosta) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0287)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.8. Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntö: selvitys- ja maksujärjestelmät ***I (äänestys)

Mietintö esityksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 22 artiklan muuttamisesta [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijät: Gabriel Mato ja Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0288)

Gabriel Mato käytti äänestyksen jälkeen puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


6.9. Ajoneuvovero: verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta tiettyjen ajoneuvoveroa koskevien säännösten osalta [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0289)


6.10. Esitys lisätalousarvioksi nro 2/2018: varainhoitovuoden 2017 ylijäämän ottaminen talousarvioon (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2018 varainhoitovuodeksi 2018: varainhoitovuoden 2017 ylijäämän ottaminen talousarvioon [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0290)


6.11. Esitys lisätalousarvioksi nro 3/2018: Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen voimassaolon jatkaminen (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2018 varainhoitovuodeksi 2018, pääluokka III – Komissio: Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen voimassaolon jatkaminen [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0291)


6.12. Komission delegoidun päätöksen vastustaminen: EU:n takuun myöntäminen Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta Iranin osalta

Päätöslauselmaesitys, jonka Jonathan Bullock EFDD-ryhmän puolesta on jättänyt käsiteltäväksi työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti 6. kesäkuuta 2018 annetusta komission delegoidusta päätöksestä (EU) .../... EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 466/2014/EU liitteen III muuttamisesta Iranin osalta (C(2018)03730 - 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin


6.13. Kohti varhais- ja pakkoavioliittojen vastaista EU:n ulkoista strategiaa (äänestys)

Mietintö aiheesta "Kohti varhais- ja pakkoavioliittojen vastaista EU:n ulkoista strategiaa - seuraavat askeleet" [2017/2275(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Charles Goerens (A8-0187/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0292)


6.14. Pk-yritysten määritelmä (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0304/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0293)


6.15. EU:n ja Azerbaidžanin laaja-alaista sopimusta koskevat neuvottelut (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Azerbaidžanin laaja-alaista sopimusta koskevista neuvotteluista [2017/2056(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0294)

(Jatkoa äänestyksille: katso istunnon pöytäkirja 4.7.2018, kohta 9)

(Istunto keskeytettiin klo 12.01 juhlaistunnon alkamista odotettaessa.)

Päivitetty viimeksi: 19. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus