Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 4. srpnja 2018. - StrasbourgZavršno izdanje

6. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


6.1. Program potpore strukturnim reformama: financijska omotnica i opći cilj ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/825 radi povećanja financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama i izmjene njegova općeg cilja Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0281)

Govorila je Ruža Tomašić, nakon glasovanja, te zatražila da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


6.2. Reforma izbornog zakona Europske unije *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o izmjeni Akta o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima, priloženog Odluci Vijeća 76/787/EZUČ, EEZ, Euratom od 20. rujna 1976. [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelji: Jo Leinen i Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

(većina zastupnika u Parlamentu)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0282)

Parlament se suglasio s nacrtom odluke Vijeća.


6.3. Sporazum o partnerstvu između EU-a i EZAE-a i Armenije *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: László Tőkés (A8-0177/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0283)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


6.4. Sporazum o partnerstvu između EU-a i EZAE-a i Armenije (rezolucija) (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sveobuhvatnog i pojačanog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane [2017/2269(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: László Tőkés (A8-0179/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0284)


6.5. Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Iraka *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Iraka, s druge strane [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0285)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


6.6. Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Iraka (rezolucija) (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Iraka, s druge strane [2010/0310M(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0286)


6.7. Sporazum između EU-a i Novog Zelanda u pogledu izmjene koncesija (pristupanje Hrvatske) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Novog Zelanda na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0287)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


6.8. Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke: klirinški i platni sustav ***I (glasovanje)

Izvješće o Nacrtu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni članka 22. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelji: Gabriel Mato i Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PREPORUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0288)

Govorio je Gabriel Mato, nakon glasovanja, te zatražio da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


6.9. Porezi na motorna vozila: naknade koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila * (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 1999/62/EZ o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila u pogledu određenih odredbi o porezima na motorna vozila [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0289)


6.10. Nacrt izmjene proračuna br. 2/2018.: unošenje viška iz financijske godine 2017. (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2018 Europske unije za financijsku godinu 2018.: unošenje viška iz financijske godine 2017. [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0290)


6.11. Nacrt izmjene proračuna br. 3/2018.: proširenje Instrumenta za izbjeglice u Turskoj (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2018 Europske unije za financijsku godinu 2018., dio III. – Komisija: proširenje Instrumenta za izbjeglice u Turskoj [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0291)


6.12. Delegirana odluka Komisije kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci za ulagačke projekte izvan Unije, u pogledu Irana

Prijedlog rezolucije, koji je u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika podnio Jonathan Bullock, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o Delegiranoj uredbi Komisije (EU) .../... od 6. lipnja 2018. o izmjeni Priloga III. Odluci br. 466/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije, u pogledu Irana (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(Potrebna kvalificirana većina za usvajanje prijedloga rezolucije)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijeno


6.13. Ususret vanjskoj strategiji EU-a protiv ranih i prisilnih brakova (glasovanje)

Izvješće Ususret vanjskoj strategiji EU-a protiv ranih i prisilnih brakova – sljedeći koraci [2017/2275(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Charles Goerens (A8-0187/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0292)


6.14. Definicija MSP-ova (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0304/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0293)


6.15. Pregovori oko sveobuhvatnoga sporazuma između EU-a i Azerbajdžana (glasovanje)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o pregovorima o sveobuhvatnom sporazumu između EU-a i Azerbajdžana [2017/2056(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG PREPORUKE

Usvojen (P8_TA(2018)0294)

(Nastavak glasovanja: točka 9. zapisnika od 4.7.2018.)

(Dnevna sjednica prekinuta je u 12:01 radi održavanja svečane dnevne sjednice.)

Posljednje ažuriranje: 19. studenog 2018.Pravna napomena