Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. július 4., Szerda - StrasbourgVégleges kiadás

6. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


6.1. A strukturálisreform-támogató program: pénzügyi keretösszeg és általános célkitűzés ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az (EU) 2017/825 rendeletnek a strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0281)

A szavazást követően felszólal Ruža Tomašić, aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


6.2. Az Európai Unió választási jogszabályainak reformja *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt, az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról szóló tanács határozat tervezetéről [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadók: Jo Leinen és Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

(az összes parlamenti képviselő többsége)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0282)

A Parlament egyetért a tanácsi határozat tervezetével.


6.3. Partnerségi megállapodás az EU, az Euratom és Örményország között *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Tőkés László (A8-0177/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0283)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


6.4. Partnerségi megállapodás az EU, az Euratom és Örményország között (állásfoglalás) (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [2017/2269(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Tőkés László (A8-0179/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0284)


6.5. EU–Irak partnerségi és együttműködési megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0285)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


6.6. EU–Irak partnerségi és együttműködési megállapodás (állásfoglalás) (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [2010/0310M(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0286)


6.7. EU–Új-Zéland-megállapodás az engedmények módosításáról (Horvátország csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján a Horvát Köztársaság engedményes listáin szereplő engedményeknek Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosításáról szóló, az Európai Unió és Új-Zéland között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0287)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


6.8. A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya: elszámolási és fizetési rendszerek ***I (szavazás)

Jelentés a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya 22. cikkének módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozattervezetről [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság - Alkotmányügyi Bizottság. Előadók: Gabriel Mato és Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0288)

A szavazást követően felszólal Gabriel Mato, aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


6.9. Gépjármű-adóztatás: a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak * (szavazás)

Jelentés a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelvnek a gépjármű-adóztatásra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0289)


6.10. 2/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezet: a 2017-es pénzügyi év többletének beállítása (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó, 2/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról: a 2017-es pénzügyi év többletének beállítása [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0290)


6.11. 3/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezet: a törökországi menekülteket támogató eszköz kibővítése (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó, 3/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról: a törökországi menekülteket támogató eszköz kibővítése [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0291)


6.12. Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogás: az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az EBB-nek nyújtott uniós garanciáról, Irán tekintetében

Állásfoglalási indítvány, benyújtotta az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján Jonathan Bullock, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló 466/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat III. mellékletének Irán tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. június 6-i (EU) .../... felhatalmazáson alapuló bizottsági határozatról (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(Az állásfoglalási javaslat elfogadásához az összes parlamenti képviselő többségének szavazata szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva.


6.13. A korai és a kényszerházasságokkal szembeni uniós külügyi stratégia felé (szavazás)

Jelentés – A korai és a kényszerházasságokkal szembeni uniós külügyi stratégia felé – következő lépések [2017/2275(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Charles Goerens (A8-0187/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0292)


6.14. A kkv-k meghatározása (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0304/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0293)


6.15. Tárgyalások az EU–Azerbajdzsán átfogó megállapodásról (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett ajánlásáról az EU–Azerbajdzsán átfogó megállapodásról folyó tárgyalásokról [2017/2056(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2018)0294)

(A szavazás folytatását lásd: 2018.7.4-i jegyzőkönyv, 9. pont )

(Az ülést 12.01-kor az ünnepélyes ülés kezdetéig felfüggesztik.)

Utolsó frissítés: 2018. november 19.Jogi nyilatkozat