Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. liepos 4 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

6. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. Struktūrinių reformų rėmimo programa: finansinis paketas ir bendrasis tikslas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą ir pritaikyti jo bendrąjį tikslą [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0281)

Po balsavimo Ruža Tomašić pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


6.2. Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas pridėtas Aktas dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, projekto [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjai: Jo Leinen ir Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0282)

Parlamentas pritarė Tarybos sprendimo projektui.


6.3. ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: László Tőkés (A8-0177/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0283)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


6.4. ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas (rezoliucija) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [2017/2269(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: László Tőkés (A8-0179/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0284)


6.5. ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir jos valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo projekto [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0285)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


6.6. ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (rezoliucija) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo projekto [2010/0310M(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0286)


6.7. ES ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl nuolaidų dalinio keitimo (Kroatijos įstojimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą sudarymo projekto [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Daniel Caspary (A8-0220/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0287)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


6.8. Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutas. Tarpuskaitos ir mokėjimo sistemos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 22 straipsnis, projekto [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjai: Gabriel Mato ir Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

EUROPOS CENTRINIO BANKO REKOMENDACIJA ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0288)

Po balsavimo Gabriel Mato pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


6.9. Transporto priemonių apmokestinimas: sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos tam tikros Direktyvos 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra nuostatos dėl transporto priemonių apmokestinimo [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Deirdre Clune (A8-0200/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0289)


6.10. Taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas: 2017 finansiniais metais susidariusio pertekliaus įrašymas (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 2/2018 projekto: 2017 finansinių metų pertekliaus įrašymas į biudžetą [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0290)


6.11. Taisomojo biudžeto Nr.3/2018 projektas: pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės taikymo pratęsimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 3/2018 projekto, III skirsnis – Komisija: pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės taikymo pratęsimas [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0291)


6.12. Prieštaravimas deleguotajam aktui: Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti, kiek tai susiję su Iranu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį pateikė Jonathan Bullock EFDD frakcijos vardu dėl 2018 m. birželio 6 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) .../..., kuriuo dėl Irano iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti, III priedas (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(Pasiūlymui dėl rezoliucijos priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta


6.13. ES kovos su ankstyva ir priverstine santuoka išorės strategijos kūrimas: tolesni veiksmai (balsavimas)

Pranešimas „ES kovos su ankstyva ir priverstine santuoka išorės strategijos kūrimas: tolesni veiksmai“ [2017/2275(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Charles Goerens (A8-0187/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0292)


6.14. MVĮ apibrėžtis (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0304/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0293)


6.15. Derybos dėl ES ir Azerbaidžano visapusiško susitarimo (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai dėl derybų dėl ES ir Azerbaidžano visapusiško susitarimo [2017/2056(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Norica Nicolai (A8-0185/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0294)

(Tolesnis balsavimas: žr. 2018 07 04 protokolo 9 punktas)

(Posėdis sustabdytas 12.01 val. iki iškilmingo posėdžio.)

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 19 d.Teisinis pranešimas