Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 4. julij 2018 - StrasbourgKončna izdaja

6. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Program za podporo strukturnim reformam: finančna sredstva in splošni cilj ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/825 z namenom povečanja finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in prilagoditve njegovega splošnega cilja [COM(2017)0825 - C8-0433/2017- 2017/0334(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0281)

Govorila je Ruža Tomašić, po glasovanju, ki je zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


6.2. Reforma volilne zakonodaje Evropske unije *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o spremembi Akta o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, ki je priložen Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom z dne 20. septembra 1976 [09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP)] - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Jo Leinen in Danuta Maria Hübner (A8-0248/2018)

(večina vseh poslancev Parlamenta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0282)

Parlament je odobril osnutek sklepa Sveta.


6.3. Sporazum o partnerstvu med EU in ESAE ter Armenijo *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Celovitega in okrepljenega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani [12543/2017 - C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec László Tőkés (A8-0177/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0283)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.4. Sporazum o partnerstvu med EU in ESAE ter Armenijo (resolucija) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Celovitega in okrepljenega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Armenijo na drugi strani [2017/2269(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec László Tőkés (A8-0179/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0284)


6.5. Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Irakom *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Irak na drugi strani [10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec Tokia Saïfi (A8-0222/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0285)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.6. Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Irakom (resolucija) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Irak na drugi strani [2010/0310M(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec Tokia Saïfi (A8-0224/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0286)


6.7. Sporazum med EU in Novo Zelandijo glede spremembe ugodnosti (pristop Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Novo Zelandijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji [10670/2017 - C8-0121/2018 - 2017/0137(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec Daniel Caspary (A8-0220/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0287)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.8. Statut Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke: klirinški in plačilni sistemi ***I (glasovanje)

Poročilo o osnutku sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi člena 22 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke [10850/2017 - C8-0228/2017 - 2017/0810(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Gabriel Mato in Danuta Maria Hübner (A8-0219/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PRIPOROČILO EVROPSKE CENTRALNE BANKE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0288)

Govoril je Gabriel Mato, po glasovanju, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


6.9. Obdavčitev vozil: cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila v zvezi z nekaterimi določbami o obdavčitvi vozil [COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec Deirdre Clune (A8-0200/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren (P8_TA(2018)0289)


6.10. Predlog spremembe proračuna št. 2/2018: vključitev presežka iz proračunskega leta 2017 (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 2/2018 za proračunsko leto 2018: vključitev presežka iz proračunskega leta 2017 [09325/2018 - C8-0277/2018 - 2018/2057(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec Siegfried Mureşan (A8-0209/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0290)


6.11. Predlog spremembe proračuna št. 3/2018: nadaljevanje instrumenta za begunce v Turčiji (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2018 za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija: nadaljevanje instrumenta za begunce v Turčiji [09713/2018 - C8-0302/2018 - 2018/2072(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec Siegfried Mureşan (A8-0246/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0291)


6.12. Delegirani sklep Komisije o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za naložbene projekte zunaj Unije, kar zadeva Iran

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 105(3) Poslovnika vložil Jonathan Bullock v imenu skupine (prvi del) EFDD, o Delegirani uredbi Komisije (EU) …/... z dne 6. junija 2018 o spremembi Priloge III k Sklepu št. 466/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije, kar zadeva Iran (C(2018)03730 ; 2018/2758(DEA)) (B8-0313/2018)

(Potrebna kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno


6.13. Zunanji strategiji EU proti zgodnjim in prisilnim porokam naproti (glasovanje)

Poročilo Zunanji strategiji EU proti zgodnjim in prisilnim porokam naproti – naslednji ukrepi [2017/2275(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec Charles Goerens (A8-0187/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0292)


6.14. Opredelitev malih in srednjih podjetij (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0304/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0293)


6.15. Pogajanja o celovitem sporazumu med EU in Azerbajdžanom (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede pogajanj o celovitem sporazumu med EU in Azerbajdžanom [2017/2056(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec Norica Nicolai (A8-0185/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG PRIPOROČILA

Sprejeto (P8_TA(2018)0294)

(Nadaljevanje glasovanja: glej: točka 9 zapisnika z dne 4.7.2018)

(Seja se je prekinila ob 12.01 zaradi pričetka slavnostne seje.)

Zadnja posodobitev: 19. november 2018Pravno obvestilo