Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 4. juuli 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne

10. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: László Tőkés - A8-0177/2018
Morten Messerschmidt

Raport: László Tőkés - A8-0179/2018
Morten Messerschmidt

Raport: Charles Goerens - A8-0187/2018
Urszula Krupa, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria ja Miapetra Kumpula-Natri

Raport: Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Rosa D'Amato, Rory Palmer, Daniela Aiuto, Danuta Jazłowiecka, Csaba Sógor, Thomas Mann ja Miapetra Kumpula-Natri

Raport: Wim van de Camp - A8-0205/2018
Rory Palmer, Daniela Aiuto ja Miapetra Kumpula-Natri

Raport: Ismail Ertug - A8-0204/2018
Younous Omarjee ja Daniela Aiuto.

Viimane päevakajastamine: 19. november 2018Õigusalane teave