Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 4. srpnja 2018. - StrasbourgZavršno izdanje

10. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: László Tőkés - A8-0177/2018
Morten Messerschmidt

Izvješće: László Tőkés - A8-0179/2018
Morten Messerschmidt

Izvješće: Charles Goerens - A8-0187/2018
Urszula Krupa, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria i Miapetra Kumpula-Natri

Izvješće: Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Rosa D'Amato, Rory Palmer, Daniela Aiuto, Danuta Jazłowiecka, Csaba Sógor, Thomas Mann i Miapetra Kumpula-Natri

Izvješće: Wim van de Camp - A8-0205/2018
Rory Palmer, Daniela Aiuto i Miapetra Kumpula-Natri

Izvješće: Ismail Ertug - A8-0204/2018
Younous Omarjee i Daniela Aiuto.

Posljednje ažuriranje: 19. studenog 2018.Pravna napomena