Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. liepos 4 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: László Tőkés - A8-0177/2018
Morten Messerschmidt

Pranešimas: László Tőkés - A8-0179/2018
Morten Messerschmidt

Pranešimas: Charles Goerens - A8-0187/2018
Urszula Krupa, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria ir Miapetra Kumpula-Natri

Pranešimas: Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Rosa D'Amato, Rory Palmer, Daniela Aiuto, Danuta Jazłowiecka, Csaba Sógor, Thomas Mann ir Miapetra Kumpula-Natri

Pranešimas: Wim van de Camp - A8-0205/2018
Rory Palmer, Daniela Aiuto ir Miapetra Kumpula-Natri

Pranešimas: Ismail Ertug - A8-0204/2018
Younous Omarjee ir Daniela Aiuto

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 19 d.Teisinis pranešimas