Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 4 iulie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

10. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport László Tőkés - A8-0177/2018
Morten Messerschmidt

Raport László Tőkés - A8-0179/2018
Morten Messerschmidt

Raport Charles Goerens - A8-0187/2018
Urszula Krupa, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz, José Inácio Faria și Miapetra Kumpula-Natri

Raport Merja Kyllönen - A8-0206/2018
Rosa D'Amato, Rory Palmer, Daniela Aiuto, Danuta Jazłowiecka, Csaba Sógor, Thomas Mann și Miapetra Kumpula-Natri

Raport Wim van de Camp - A8-0205/2018
Rory Palmer, Daniela Aiuto și Miapetra Kumpula-Natri

Raport Ismail Ertug - A8-0204/2018
Younous Omarjee și Daniela Aiuto.

Ultima actualizare: 10 mai 2019Notă juridică